עלייה של 75% באיומים על שטחים פתוחים בישראל

עלייה של 75% באיומים על שטחים פתוחים בישראל

איום הוא יוזמה לפיתוח - לתחבורה, תשתיות, תיירות, כרייה וחציבה וכדומה, שעלולה להיות לה השפעות שליליות על השטחים הפתוחיo

משנת 2008 ועד 2013 חל גידול של 75% במספר האיומים על השטחים הפתוחים בישראל, כך על פי הדוח השנתי של החברה להגנת הטבע המפרט את האיומים בתחום התכנון והבנייה.
איום, על פי ההגדרה של החברה, הוא יוזמה לפיתוח - לתחבורה, תשתיות, תיירות, כרייה וחציבה וכדומה, שעלולה להיות לה השפעות שליליות על השטחים הפתוחים. על פי הדוח עולה כי בשנת 2012 מרכז הארץ הוא האזור עם הכי הרבה איומים לשנת 2012 כאשר החברה ציינה כ-26 כאלה, גם באזור הכרמל, הנגב וירושלים נרשמו מספרים גבוהים.
בבסיס הדוח עומדת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה שמקודמת על ידי הממשלה משנת 2009. בחברה טוענים כי "הרפורמה איימה לערער את מערכת האיזונים והבלמים החיוניים לחוק התכנון והבנייה וכללה מספר איומים מהותיים על היכולת להגן על השטחים הפתוחים".
לאחר לחצים שהופעלו על שר השיכון והבינוי, אריאל אטיאס, הוחלט להקים את הקרן לשמירת השטחים הפתוחים, אשר בין מטרותיה העיקריות היא רכישת שטחים פתוחים הראויים להגנה ובכך לשמרם. יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ואטיאס הודיעו כי 70 מיליון שקל מהכנסות מנהל מקרקעי ישראל בשנת 2011 ישמשו לפיתוח ולשמירה על פארקים ושטחים פתוחים בישראל לטובת הציבור הרחב. אך בחברה, שעקבה אחרי פעילותה של הקרן, מציינים כי עד לכתיבת שורות הדו"ח ולמרות הזמן שחלף - טרם קודמו פרויקטים שיובילו להגנה על השטחים הפתוחים.
הדו"ח יוצא גם נגד מדיניות של רשות המים שמובילה מדיניות של הפקת יתר של מי תהום במרבית האגנים בישראל. הפקת יתר והורדת מפלסי מי התהום פוגעות בשפיעה של עשרות מעינות בגליל, בגולן, בעמקים ובמישור החוף. דוח קודם של החברה על מצב הנחלים והמעיינות הצביע על כך ששפיעת המים ב-60 מתוך 91 מעינות הנבחנים נמצאת במגמת דעיכה חמורה, כאשר מעינות רבים אבדו כ-30%-50% משפיעת המים שלהם ועל כך שנחלים רבים שהיו בעבר נחלי איתן הם היום נחלים יבשים.
החברה מציינת גם את קידוחי הגז כאיום סביבתי כשהיא מדגישה את הקידוח הניסיוני לנפט באתר "גבריאלה" הממוקם כ-19 ק"מ לחופי הרצליה ואף את הקידוח הניסיוני שמואל הממקום כ-4.6 ק"מ בלבד מחופי אשקלון ונמצא באזור רדוד. בטיעונה מביא הדוח את דאגות רבות שהביע השר להגנת הסביבה לגבי קידוחים בים. "הדאגה המרכזית היא שישראל אינה ערוכה כרגע לאירוע זיהום ימי ולטיפול בדליפות. אירוע מסוג זה יכול להביא לפגיעה אקולוגית, לפגיעה במתקנים חיוניים ולתביעות בין לאומית שעלולות להגיע ממדינות שכנות", נכתב בדו"ח.


פי.סי.חץ