מבקר המדינה מצביע על ליקויים סביבתיים חמורים במפרץ חיפה

מבקר המדינה מצביע על ליקויים סביבתיים חמורים במפרץ חיפה

האזור סובל מבעיות של ריכוז מזהמים, לרבות חומרים מסוכנים באוויר (חומ"ס), במים, בקרקע ובים

דו"ח מבקר המדינה האחרון מצביע על שורה של מפגעים וליקויים סביבתיים חמורים באזור מפרץ חיפה המשרת כ-600  אלף תושבים מתשע רשויות מקומיות שונות.
במפרץ חיפה שוכנים מפעלים רבים, המייצרים זיהום סביבתי רב. המפעלים מייצרים, מעבדים ומאחסנים חומרים מסוכנים, ובהם חומרים נפיצים, דליקים, רעילים, רדיואקטיביים ואחרים. בגלל פעילותם, האזור סובל מבעיות של ריכוז מזהמים, לרבות חומרים מסוכנים באוויר (חומ"ס), במים, בקרקע ובים, וכן מבעיות קרינה בלתי מייננת, ממטרדי רעש ומההשפעות של עומסי תחבורה. לזיהום זה עשויה להיות השפעה מזיקה על בריאותם של תושבי האזור ושל כל תושבי צפון הארץ. דליפה, התפוצצות או דלקה במפעלים המסוכנים עלולה לפגוע בעובדי המפעל ובאוכלוסייה שבסביבתו בשטח ניכר.
הביקורת שנערכה בחודשים ספטמבר 2011 - פברואר 2012, קובעת בין השאר כי איגוד ערים אזור מפרץ חיפה – הגנת הסביבה המופקד על איכות הסביבה האזורית, לא קבע כללים לתדירות הביקורות שעליו לבצע במפעלים שבתחומו על פי סוגי מזהמים ודרגת הסיכון שלהם. המשרד להגנת הסביבה, שאחראי לפיקוח על המפעלים, לא הכין בשנים 2009 ו-2010 תכנית ביקורים סדירה, לא קיבל דיווחים תקופתיים ולא הכין הנחיות לאיגוד לביצוע תפקידו.
שיעורו של זיהום האוויר מכלי תחבורה עשוי להגיע ל-58% מכלל זיהום האוויר. האיגוד לא קידם הפעלת ניידת לבדיקת זיהום האוויר מכלי רכב, לא הגיש הצעה להשתתף במכרז להפעיל בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ניידות לצמצום פליטות מכלי רכב ולא גיבש עמו תכנית פעולה למדידת זיהום האוויר.
במפרץ חיפה פועלים כ-120 מפעלים הנדרשים להיתר רעלים – מדובר במפעלים אשר משתמשים בחומ"ס בעלי דרגת סיכון גבוהה ובינונית, המובלים בכבישים, ברכבות, בנמלים ובצינורות תת-קרקעיים שאורכם מגיע לכ-500 ק"מ. האיגוד לא הכין תכנית עבודה או נהלים כתובים הקובעים את תדירות ביקורותיו במפעלים מחזיקי חומ"ס לפי רמת הסיכון שלהם. במפרץ חיפה ניצב מכל אמוניה אחסון שתכולתו כ-12,000 טון, המשמש יותר מ-100 מפעלים ופועל בלא רישיון עסק. המכל שמכיל גז רעיל ונפיץ אך חיוני לתעשייה, פעיל כ-26 שנה, אולם במועד סיום הביקורת טרם ננקטו כל האמצעים המתחייבים כדי למנוע סכנה לציבור בגינו.
עוד קובל הדו"ח על כך שהאיגוד אינו מנהל רישום מלא ועדכני של פניות הציבור במערכת ממוחשבת שעשויה להבטיח את יכולתו של האיגוד לקיים מעקב ובקרה על אופן הטיפול בהן. לאור הליקויים הרבים שהתגלו, ממליץ מבקר המדינה על הקמת מערך תיאום יעיל והידוק שיתוף הפעולה בין האיגוד ובין המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות החברות בו ומשרד הפנים. 


פי.סי.חץ