שודרגה מערכת השפכים בכרמל אולפינים

שודרגה מערכת השפכים בכרמל אולפינים

פרויקט לשדרוג מערכת השפכים הושלם לאחרונה בהצלחה בחברת כרמל אולפינים. הפרויקט נועד לייעל את סינון שפכי המים במזג אוויר גשום. לאחר שדרוג מערכת השפכים, גם בחורף תזרים החברה לקישון שפכים נקיים.
חברת כרמל אולפינים, כמפעל פטרוכימי גדול, מטפלת בכ-750 אלף מ"ק של שפכים בשנה, לפני הזרמתם לנחל הקישון, במסגרת היתר ההזרמה לים של החברה. שפכי המים מגיעים למערכת שמסננת מהם מרכיבי מזהמים ובתום פעולת הסינון מוזרמים מים נקיים לנחל הקישון.
לפני כשנתיים, מתוך ראייה לפיתוח עתידי, הזמינה החברה סקר שפכים חדש, אותו ביצעה חברת ילון בלשה, המתמחה בין השאר בעריכת תסקירי מים וטיהור שפכים. בעקבות הסקר החליטה הנהלת החברה לשדרג את מערכת השפכים, בכדי להקטין את ההשפעות הסביבתיות.
מערכת השפכים שודרגה בעיקר לשיפור ספיקת השפכים בזמן סופת גשמים או גשם חזק היורד בפרק זמן קצר, כך שהמערכת תטפל גם במי הנגר של המפעל.
 "במשך שנים, בעונת החורף, היה לנו קושי ממשי לטפל בשפכים בזמן סערה או כמות גשם גדולה שירדה בפרק זמן קצר. הגשם היה מגדיל את זרם המים, מערכת השפכים הייתה מוצפת וטיב השפכים היה ירוד", אמר מהנדס איכות הסביבה של המפעל יוסי ונגר. "למפעל יש מכשירי ניטור המצביעים על טיב השפכים ובעזרת המכשירים האלו אנו מסוגלים לעצור זרם מזוהם. בתקופת החורף היינו נאבקים בזרמים מזוהמים וכעת ההתמודדות תהיה פשוטה יותר". 

 


פי.סי.חץ