חברות שלא אספו מכלי משקה נדרשות לשלם כ-20 מיליון שקלים

חברות שלא אספו מכלי משקה נדרשות לשלם כ-20 מיליון שקלים

בשנים 2010-2011 לא עמדו 175 חברות בהוראות החוק וכך לא נאספו ומוחזרו כ-34 מיליון מיכלי משקה

המשרד להגנת הסביבה דורש מיצרנים ומיבואנים של מכלי שתייה לשלם כ-20 מיליון שקלים בשל אי-עמידה ביעדי איסוף של בקבוקים ופחיות. זאת לאחר שלא עמדו בחוק הפיקדון ולא אספו מהציבור את הבקבוקים והפחיות שמכרו לו. 
בדיקה חשבונאית שביצע המשרד להגנת הסביבה העלתה כי בשנים 2010-2011 לא עמדו 175 חברות בהוראות החוק וכך לא נאספו ומוחזרו כ-34 מיליון מיכלי משקה. בין רשימת החברות שיספגו את הקנסות הכבדים ניתן למנות את רשת טיב טעם, בלו, יקבי קסטל, בירה מלכה, בירה נגב ורבים נוספים.
בהתאם להוראות חוק הפיקדון, על היצרנים והיבואנים לאסוף ולמחזר כ-70% מהמכלים שמכרו. בנוסף, מוטלת על החברות חובת דיווח למשרד להגנת הסביבה על מספר מכלי המשקה שמכרו, מספר מכלי המשקה הריקים שאספו, מספר מכלי המשקה הריקים עבורם החזירו פיקדון ומספר מכלי המשקה הריקים שמיחזרו. 
על פי הוראות החוק, יצרן או יבואן שלא עמד ביעד האיסוף השנתי ישלם לקרן שמירת הניקיון פי שניים מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל, בשל כל מכל משקה שלא אסף. על היצרנים והיבואנים שקיבלו את דרישת התשלום לשלם לאלתר את הסכומים לקרן לשמירת הניקיון. במידה ולא ישולם הסכום הנדרש, בסמכות המשרד להגנת הסביבה להטיל עיצום כספי הגבוה פי שישה מסכום דרישת התשלום.
 


פי.סי.חץ