תושבי השרון בראש רשימת שוחרי הסביבה בישראל

תושבי השרון בראש רשימת שוחרי הסביבה בישראל

86% מהציבור בישראל מייחס חשיבות רבה ואף רבה מאוד לנושא הסביבתי בארץ

נושא איכות הסביבה חשוב לא פחות מהמשא ומתן הקואליציוני לתושבים בישראל, כך עולה מסקר שערכה ד''ר רינה דגני, מנכ''ל מכון גיאוקטוגרפיה, לקראת כנס סביבה 2050.
מהסקר עולה כי 86% מהציבור בישראל מייחס חשיבות רבה ואף רבה מאוד לנושא הסביבתי בארץ. הסקר בחן את עמדותיו של הציבור בנושאי סביבה ברמה הארצית והעירונית ומשקף מודעות גבוהה בקרב התושבים ברצון למחזר ולשמור על הסביבה. 66% מהציבור כבר מצהירים כי הם ממחזרים בקבוקים, נייר וממיינים פסולת.
מהסקר עולה כי באזור השרון, שבו התחילה הפעילות העיקרית הראשונה בתחומי איכות הסביבה והבנייה הירוקה, התחום הסביבתי חשוב מאוד לתושבים. 58% מהתושבים באזור השרון מייחסים חשיבות גבוהה לאיכות הסביבה זאת, לעומת ירושלים (50%), אזור המרכז (51%) ואזור הדרום (53%).
עוד עולה מהנתונים כי התושבים בישראל לא מספיק מרוצים מההשקעה של הרשויות המקומיות בשמירה על הסביבה בערים השונות בישראל. 42% מהציבור סבורים כי הרשות המקומית בעירם מייחסת חשיבות גבוהה לנושא הסביבתי, החשוב כאמור ל- 86% מהציבור בישראל. בפילוח האזורים נראה כי חוסר שביעות הרצון ניכר בכל תושבי המדינה: באזור הצפון רק 9% העידו כי העיריות מעניקות חשיבות רבה מאוד לנושא, בירושלים 12% ובאזור הדרום 14%. שביעות הרצון גבוהה יותר נצפתה באזור השרון בו 31% מהתושבים סבורים כי הרשות המקומית נותנת חשיבות גבוהה לנושא הסביבתי.
בהתאם לכך, נראה כי קיים קשר בין רמת הפעילות שעושה הרשות המקומית לבין החשיבות שנותנים התושבים לנושא הסביבתי: בערים בהם שמה העירייה דגש ופועלת לשמירה על האיכות הסביבה, התושבים ממחזרים יותר. כך באזור השרון, בו 30% מהתושבים מעידים כי העירייה מקנה חשיבות רבה מאוד לנושא הסביבתי, 61% מהתושבים ממחזרים. זאת, לעומת ערים אחרות בהם מספר נמוך של תושבים (16%) ציינו כי הרשות פועלת רבות בתחום איכות הסביבה, מספר התושבים שממחזר הינו נמוך יחסית (51%).
 


פי.סי.חץ