סדנא בינלאומית למודלים מתמטיים להתמודדות עם בצורות ומדבור

סדנא בינלאומית למודלים מתמטיים להתמודדות עם בצורות ומדבור

עד כמה מודלים מתמטיים מסוגלים לדמות תהליכי זרימת מים, צימוח ומדבור במערכות יובשניות?

דלדול קרקעות ופגיעה בפוריות שלהן הן תופעות המתקיימות בחלק ניכר מהשטחים הפתוחים בעולם. התמודדות עם בצורת ובלימת המדבור הם לכן נושאים בעלי עניין עולמי ומדינות רבות מקצות משאבים למחקר ולפיתוח כלים להתמודדות עם בעיות אלה. 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ערכה סדנא בינלאומית בנושא: "אקו-הידרולוגיה של אזורים צחיחים: עימות מודלים מתמטיים עם המורכבות של מערכות אקולוגיות". הסדנא תעסוק בשאלות עד כמה מודלים מתמטיים מסוגלים לדמות תהליכי זרימת מים, צימוח ומדבור במערכות יובשניות וכיצד ניתן לשפר את יכולת החיזוי שלהם. 
ביתר פירוט, הסדנא תבחן את התהליכים הקובעים דגמי צומח במדבר, את הגורמים הקובעים את משטר המים בקרקע וזמינותם לצמח בסביבה מדברית ואת המודלים המתמטיים הקיימים ושיטות המדידה החדשניות הניתנות ליישום. בסדנא ישתתפו נציגי קבוצות המחקר המובילות בעולם בתחום זה בהם הידרולוגים, אקולוגים ופיזיקאים מאוניברסיטאות בארה"ב, אירופה וישראל. 
הכנס אורגן על ידי פרופ' טל סבוראי מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ד"ר שמואל אסולין ממנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, ופרופ' גבריאל קטול מאוניברסיטת דיוק בארה"ב. 
 


פי.סי.חץ