יוגדל שטח פארק החולות הטבעי במסגרת תכניות הבנייה בחולון

יוגדל שטח פארק החולות הטבעי במסגרת תכניות הבנייה בחולון

זאת מבלי להפחית את מספר יחידות הדיור

ועדת ההתנגדויות של מחוז תל אביב החליטה לקבל את עמדת החברה להגנת הטבע, ולהגדיל את שטח פארק החולות הטבעי, במסגרת תכניות הבנייה בחולות חולון, זאת מבלי להפחית את מספר יחידות הדיור. 
מדובר על תכנית בשטח של כ-4000 דונם, בין כביש 4 במזרח, קריית שרת ומתחם ימית 2000 בצפון, קריית הספורט של חולון במערב וגבול תחום השיפוט העירוני עם ראשון לציון בדרום.
התכנית כוללת רובע עירוני חדש בדרום העיר, שיכלול 13,700 יחידות דיור, כמעט מיליון מ''ר של שטחי תעסוקה ושטח נוסף למבני ציבור שיכלול קריית ספורט חדשה לעיר. 
התכנית מייצרת פארק חולות ייחודי המשמר את חולות מישור החוף וערכי הטבע הייחודיים המאפיינים אותם, הנקרא ''פארק החולות'' ושטחו המתוכנן כ- 1200 דונם. במרכז הפארק יתקיים ''לב שמור'' של דיונות המיועדות להישאר במצב טבעי בגודל של כ-400 דונם ומעטפת הפארק מיועדת לשימושי פנאי ונופש אינטנסיביים. 
הוועדה כתבה בהחלטתה: ''עיקרי החלטה אלה נועדו להרחיב את שטח הפארק, באופן שיאפשר הותרת מרחב טבעי גדול יותר לשם הבטחת קיומה וחוסנה של מערכת אקולוגית בת קיימא, אשר תשמר את ערכי הטבע הקיימים בשטח, ולהגדיל את צפיפות המגורים, וזאת בכדי לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע בלב המטרופולין''.
 


פי.סי.חץ