אושרה  התוכנית למיגור הפסולת ושיקום אתר רתמים

אושרה התוכנית למיגור הפסולת ושיקום אתר רתמים

הממשלה אישרה את תוכנית השר להגנת הסביבה, ח”כ עמיר פרץ, למיגור הסכנה מאתר הפסולת רתמים ליד אשדוד.

הממשלה אישרה את תוכנית השר להגנת הסביבה, ח”כ עמיר פרץ, למיגור הסכנה מאתר הפסולת רתמים ליד אשדוד. השריפות שמתחוללות כיום באתר שהיה פעיל משנות ה-60 ונסגר בשנת 2003 משחררות לאוויר גזים רעילים ומסוכנים וללא טיפול מתאים הבעיה רק תחריף ותסכן את תושבי האזור. בנוסף, השר פרץ הנחה את אנשי המשרד לגבש תוכנית לאומית לשיקום אתרי הטמנה שפוגעים בציבור.
בחודש נובמבר האחרון התקבלו במוקד המשרד להגנת הסביבה מאות תלונות מתושבי אשדוד והסביבה על ריח חריף וצריבה בעיניים, הנגרמים עקב זיהום אוויר מכיוון האתר. מסיורי אנשי המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים אשדוד במקום, עלה כי המצב באתר חמור ביותר: חלקים נרחבים של הר הפסולת בוערים ובאזור כולו הורגש ריח חריף ביותר אשר הקשה על השהייה במקום.
גם כיום, כעשור מאז שנסגר, עשרות אחוזים מהאתר בוערים ומשחררים לאוויר גזים רעילים ומסוכנים. קיים חשש ממשי כי השריפות יתפשטו לאזורים באתר המכילים דלקים ופסולת מסוכנת שהוטמנה במהלך השנים ולכן יש צורך בכיבוי יסודי ומיידי של כל שטח האתר. תוצאות מדידות שנערכו בסביבת האתר מצביעות על נוכחות מזהמים באוויר כגון פורמלדהיד ובנזן.
עלות תוכנית השיקום היא 63 מיליון שקלים ובין היתר נקבע כי רשות מקרקעי ישראל תבצע תוכנית ניטור סדורה אשר תבחן את רמת זיהום האוויר הנפלט מהאתר תוך ביצוע הכיבוי. התוכנית תתוקצב על ידי המשרד להגנת הסביבה, רשות מקרקעי ישראל והאוצר באופן שווה.
השר להגנת הסביבה עמיר פרץ: “הכרענו היום להסיר את עננת הסכנה שריחפה מעל תושבי אשדוד והסביבה. אתרי הטמנה רבים הם פצצת זמן תוססת של חומרים וגזים רעילים שהצטברו במהלך השנים ויש לטפל בכך. הנחיתי את אנשי משרדי להתחיל לגבש תוכנית לאומית לטיפול ושיקום אתרי פסולת מסוכנים”.


פי.סי.חץ