שימוש מושכל

שימוש מושכל

עמדה מעשית בנוגע לתכנון השימוש בשקיות הגופייה בישראל ולצמצום השפעתן הסביבתית

 
בהמשך לחוק האריזות ובהמשך למדיניות הטיפול בפסולת במדינת ישראל, בהמשך לשיח שהחל לאחרונה בנושא, יצרני ומשווקי שקיות הגופייה העיקריים, החליטו כצעד של אחריות חברתית להביע יחד עמדה מעשית בנוגע לתכנון השימוש בשקיות הגופייה בישראל ולצמצום השפעתן הסביבתית.
מס’ עובדות רלוונטיות לנייר העמדה:
משקלית, כמות שקיות הגופייה בשימוש בישראל בהשוואה לשקיות / יריעות מסוגים אחרים ו/או פלסטיקה בשימוש בכלל, הינה זניחה.  הבעיה הינה ויזואלית בעיקרה. תמיכה לטענה זו מגיעה ממחקרי הכנסת למיניהם, מחקרים של עמותות ירוקות ובעיקר, מידע שוק הפלסטיקה והאריזה בישראל על גווני מוצריו והטכנולוגיות הקיימות בפועל.
התנהלות הרשתות הקמעונאיות והמרכולים למיניהם כעסק צורך שקיות גופייה:
שקית הגופייה הינה גורם ארוז ללקוח כחלק ממכלול השירותים הניתנים ללקוח בנקודת המכירה.
שקית הגופייה מתומחרת בהוצאות העסק כחלק מהתקורה בסעיף מוצרי שירות מתכלים בעסק ומהווה הוצאה ניכרת.  חשוב להדגיש כי הלקוח משלם על השירות בתמחיר המוצרים בסל הקניות.
בכדי להפחית את ההוצאה, הרשתות מכתיבות את מפרט השקית מטה ליצרנים ולמשווקים ככל שניתן.  התוצאה המעשית - הגדלת כמות השקיות שבשימוש.
 
התנהלות שקיות גופייה בשווקים חופשיים:
שקיות סטנדרט (לא מודפס) ו/או לעיתים מודפס, בעיקר מגיעות מהרשות הפלשתינאית בגדה ללא חסם ייבוא וללא מעצור כמוצרים אחרים בתחום. עד כה הייתה וקיימת התעלמות מוחלטת של הרגולטור ויתרת הגורמים מהנושא.
שקית הגופייה הינה השקית היחידה שיש לה שימוש המשך בתהליך האשפה הביתי ו/או אחר.  מעובדה זו בוחרים להתעלם שיטתית.
שקיות דליה למיניהם - בעלות משקל גבוה ובפועל הן חד שימושיות.
סלים רב פעמיים - עשויים מ PP  בעלי משקל גבוה ועמידות נמוכה יחסית לאורך זמן.
אשפתונים ומגוון שקיות על המדף ובכלל ללא פיקוח, כמות אדירה שכלל אינה מאובחנת.
פתרון אפקטיבי רב שלבי מוצע לנושא שקיות הגופייה בישראל: 
הרעיון - הפחתת שימוש, שימוש מכוון, תכנון סוף חיי המוצר בהתאם למדיניות הפסולת המתקדמת במדינת ישראל.
עידוד השימוש באמצעי הפחתה מאושרים ע”י המשרד להגנת הסביבה. סבסוד רכישת האמצעים הנ”ל לקמעונאי ע”י הפניה של כספי קרן הניקיון / היטלים נגבים אחרים.
חיוב עמידה בתקינה ת”י 6049 לשקיות הגופייה ו/או תקן ייעודי שייווצר והכלתו על כלל השווקים המפיצים והמשתמשים במדינת ישראל.   הפיכת התקן לרשמי ע”י התמ”ת. תו תקן ליצרן, עמידה בתקן ליבואן לרבות הרשות הפלשתינאית.
בקרת כמויות ע”י תאגיד מוכר כת.מ.י.ר למוצר כחלק מחוק האריזות לכלל המפיצים והמשתמשים לרבות ייבוא והעברה מהרשות הפלשתינאית.
תקנה מחייבת של המשרד להגנת הסביבה בתאום עם האוצר רשות המיסים לאפשר הכלת היטל הדיווח לת.מ.י.ר על כלל המשתמשים דרך המפיצים כתוספת לחשבוניות התשלום ובכך העברתו לת.מ.י.ר.
העלאת מודעות הציבור לאחריותו בהפחתת שימוש:
באמצעות פרסום וחינוך.
באמצעות כיתוב חובה על השקית על אחריותו לסוף דרכה - החזרה למרכול כפי שנעשה ברוב מדינות אמריקה.
חיוב המרכולים לאסוף את השקיות המופצות ולהחזירם ליצרנים / משווקים למחזור:זיכוי בהיטל ת.מ.י.ר לפי סעיף 4 לעיל.
חיוב המרכולים להשתמש בשקיות מתכלות לפי ת”י 6018 ברשויות בהן תיווצר הפרדה במקור ומתקן קצה לקומפוסט עבור אשפה רטובה. על שקית זו ברשות מאושרת לא יגבה היטל ת.מ.י.ר. 
העמדה מובאת לאחר בחינה של מדיניות הפסולת עליה החליט המשרד להגנת הסביבה בממשלה הקודמת, על היווצרות חוק האריזות והמחויבות אליו ועל  המשכיות התעשייה והתעסוקה במדינה לצד הצרכים הסביבתיים המתפתחים בארץ בהתחשב בתרבות הצריכה.
חברי פורום יצרני ויבואני שקיות בישראל


פי.סי.חץ