בעקבות התעלמות רשות המים הוקפא פרויקט שיקום הקישון

בעקבות התעלמות רשות המים הוקפא פרויקט שיקום הקישון

מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה, דוד לפלר, פנה במכתב לראש רשות המים, אלכס קושניר, בדרישה לדעת האם בכוונתו לאשר הזרמת מים מטוהרים לנחל הקישון.

 
בעקבות התעלמות רשות המים מהמלצת הוועדה המקצועית, שקראה להתיר את הזרמת המים המטוהרים חזרה לנחל, הוחלט להקפיא את פרויקט שיקום נחל הקישון. מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה, דוד לפלר, פנה במכתב לראש רשות המים, אלכס קושניר, בדרישה לדעת האם בכוונתו לאשר הזרמת מים מטוהרים לנחל הקישון.
חשוב להדגיש, כי במסגרת פרויקט השיקום מטוהרים מי נחל הקישון, ולכן, בפעולת ההזרמה חוזרים המים לנחל כשהם מטוהרים ונקיים יותר מאשר לפני הטיפול. מכאן - אי מתן היתר הזרמה לנחל על ידי הרשות נובע מסיבות ביורוקרטיות בלבד, ומנציח את הזיהום בנחל. על אף השיפור האפשרי באיכות מי הנחל ובשל סיבות שאינן מובנות למשרד, מעכב ראש רשות המים את האישור הפורמלי להשבת המים המטוהרים לנחל, וזאת בניגוד לעמדת הצוות המקצועי. 
על רקע זה, על מנת להימנע מהמשך הפרויקט ללא האישור הפורמאלי, הורה מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה לרשות הניקוז להפסיק את העבודות במקום. לדבריו: “צר לנו שבשל סיבות לא ענייניות שאינן ברורות לנו נפגעים מאות אלפי תושבי חיפה המשוועים לפארק מטרופוליני במקום נחל מזוהם. אי מתן האישור הפורמאלי יוצר בזבוז כספי ציבור ועיכוב מיותר בפרויקט הלאומי לשיקום הקישון”. השר להגנת הסביבה, ח״כ עמיר פרץ, מתכוון להמשיך להשקיע את המשאבים הנדרשים על מנת להמשיך לבצע את שיקום נחל הקישון, אשר מראה בשנה האחרונה סימנים של חיים חדשים. לדבריו - לא ניתן לאיש לגדוע זאת.


פי.סי.חץ