מבצע אכיפה של המשטרה הירוקה באתר פסולת פיראטי בטייבה

מבצע אכיפה של המשטרה הירוקה באתר פסולת פיראטי בטייבה

הפעילות באתר תועדה לאורך זמן על ידי צוותי פעולה סמויים של המשטרה הירוקה.

בשטח צפון מערבי של טייבה פועל אתר סילוק פסולת פיראטי. הפעילות באתר תועדה לאורך זמן על ידי צוותי פעולה סמויים של המשטרה הירוקה.
לאחר היערכות מודיעינית, מבצעית ומשפטית, נערך לאחרונה במקום מבצע אכיפה שכלל יישום צו משפטי לחיפוש ותפיסה באתר הפסולת ובמשרדי החברה המפעילה. את הפעילות הובילו מפקחי מחוז מרכז של המשטרה הירוקה בסיוע שוטרי המדור להגנת הסביבה ושוטרי מג”ב.
הפעילות באתר כללה חיפוש מסמכים לגיבוי תיק החקירה העתיד להיפתח נגד המעורבים, וכן חקירה של נהג משאית שנצפה משליך פסולת באתר הפיראטי ומעורבים נוספים בהשלכה. המשאית הועברה למגרש אחסנה ייעודי. המסמכים שנמצאו באתר הפסולת ימוינו ויבדקו, ועל בסיס המידע שיספקו ייחקרו חשודים נוספים.
מבצע אכיפה זה משלים תשתית מנהלית, ומשקף דפוס התנהלות קבוע ושיטתי של המשטרה הירוקה שבמסגרתו, לאחר תחקיר מודיעיני ומשפטי, מתבצעת פעילות מקבילה לחשיפת מסמכים מפלילים במשרדים ולתפיסה בפועל של כלי ביצוע העבירה.
מפקחי המשטרה הירוקה פעלו בתוקף סמכותם לאיתור ותפיסה של אסמכתאות חשבונאיות המשמשות תשתית ראייתית להפעלת האתר ולהיקפי הפעילות בו, ובמקביל פעלו לתפיסת משאית משליכה פסולת - כלי ביצוע העבירות בפועל - וגרירתה למגרש אחסנה ייעודי. לפעילות בשטח מתלווה גם פעילות חקירתית שצפויה להניב כתב אישום כנגד המעורבים. 
תפיסת המשאית מנתקת את הקשר בין העבריין לבין כלי ביצוע העבירה ומונעת את הישנותן של עבירות. דפוס פעילות זה משקף אכיפה שמטרתה למגר את התופעה ולסלק כליל את המפגע - מעבר ל”סיכול ממוקד” מקומי.
במהלך חודש יולי 2014 תפסה המשטרה הירוקה 10 כלי רכב שהיו מעורבים במגוון עבירות סביבתיות בכפר קאסם, בחדרה, אור עקיבא, חולון, מושב תירוש וכאמור הבוקר-בטייבה.


פי.סי.חץ