תחנת כוח ירוקה

תחנת כוח ירוקה

הושלמו עבודות השיקום הנופי באתר תחנת הכוח אלון תבור העובדת על גז טבעי. השיקום הנופי כלל היקף שטחי הגינון שבוצעו בתוך וסביב התחנה בשטח של מעל 10 דונם

חברת החשמל השלימה לאחרונה את עבודות השיקום הנופי באתר תחנת הכוח אלון תבור, תחנה ירוקה העובדת על גז טבעי, שמטרתן לרכך ולמתן את ההשפעה החזותית של התחנה באמצעות “מסגרת ירוקה” של גינון ונטיעות בתוך ובהיקף התחנה, להטמעת התחנה בנוף הסובב.
אתר תחנת הכח אלון תבור ממוקם בחלק הצפון מזרחי של אזור התעשייה אלון תבור, מדרום לבקעת כסלות, על שלוחה היורדת מתל עגול לכיוון צפון, מול קיבוץ דברת.
במסגרת העבודות, בוצע פיתוח נופי מחוץ לתחנה הכולל פיתוח מדרכה, גינון ונטיעות במדרגי קירות התמך בכניסה לאתר. כמו כן, השטחים הפגועים והשטחים שאינם נדרשים לתפעול, שוקמו והוסבו לשטחים ירוקים. בוצע ייצוב ושיקום מדרונות חפירה ומילוי באמצעות צמחיה, וכן נוספו שטחי חלחול להקטנת זרימת הנגר העילי בשטחי התחנה.
מנהלת הפרויקט שביט טולדו מחטיבת פרויקטים הנדסיים בחברת החשמל: “השיקום הנופי ישפר באופן משמעותי את איכות סביבת העבודה של עובדי האתר, באמצעות נטיעות של עצים, אשר יצרו הצללה טבעית ובכך יפחיתו את הטמפרטורה. נמצא כי באזורים עירוניים בהם נטועים עצים בוגרים הטמפרטורה נמוכה ב 3-4 מעלות מאזורים דומים ללא עצים. בנוסף לכך, לצמחיה קיימת השפעה חיובית על המגוון הביולוגי, ספיגת אבק ותרחיפים, קליטת פחמן דו חמצני, ייצור חמצן וטיהור האוויר”.
השיקום הנופי של תחנת הכוח אלון תבור כלל היקף שטחי הגינון שבוצעו בתוך וסביב התחנה של מעל ל- 10 דונם, בהם ניטעו יותר מ- 200 עצים מקומיים: ברוש, אלון התבור, חרוב, שקד, רימון, תאנה, זית וכליל החורש.
כמו כן, נשתלו מעל ל-22,000 שתילים, הכוללים מגוון רחב של צמחי כיסוי, שיחים ומטפסים לייצוב מדרונות, ריכוך קירות ויצירת מראה ירוק ופורח במופע משתנה לאורך עונות השנה. השקיית הגינון תתבצע באמצעות במים מושבים ממי קולחים מטוהרים. המים מובלים מאתר הטיהור בדברת לצרכי התחנה התפעוליים. במסגרת הפרויקט הוקמה מערכת השקיה ייעודית לשימוש במים המטוהרים גם להשקיה, עבור חסכון במים שפירים וכחלק מתפישת הקיימות הכוללת.
עבודות אלו בוצעו כחלק ממחויבות חברת החשמל לשיקום נופי של התחנה במסגרת תכנית המתאר הארצית 10/ב/9 ועם סיום עבודות הפיתוח בתחנה, הושלמו בימים אלו גם עבודות השיקום הנופי באתר.


פי.סי.חץ