“דרך הים התפלה” נקנסה בגין פגיעה בחוף פלמחים

“דרך הים התפלה” נקנסה בגין פגיעה בחוף פלמחים

המשרד להגנת הסביבה קנס את חברת דרך הים התפלה בע”מ בסך 1,210,104 שקלים בגין פגיעה במי הים ובחוף פלמחים.
בחודש יולי 2013 התקבל דיווח במשרד להגנת הסביבה על הזרמת נוזלים לא מזוהים מאחד מצינורות החברה בחוף פלמחים, המוכרז כגן לאומי והמוכר כאתר הטלה של צבי ים. מפקח אגף ים וחופים של המשרד להגנת הסביבה שהגיע למקום, גילה דליפה של רכז מי התפלה מהצינורות, שנמשכה למעלה מ-4 ימים והביאה לפגיעה במי הים ובחוף. מחקירת האירוע עלה, כי התקלה הייתה מוכרת לצוות המפעל, אך הם לא דיווחו עליה ולא הביאו להפסקת המפגע. 
לאחר חקירת המשרד הפסיקו את פעילות המפעל עד לתיקון התקלה. הזרמת רכזי מי התפלה לים, אף אם מטופלים כיאות עלולה לסכן את המערכת האקולוגית החופית ובמיוחד את אוכלוסיית צבי הים שבקרבתו.                        בעקבות הפגיעה בחוף פלמחים, המשרד להגנת הסביבה הטיל כאמור עיצום כספי בסך על החברה קנס בסך 1,210,104.
 


פי.סי.חץ