קנסות גבוהים על זיהום נחל בגין רשלנות בקידוחים

קנסות גבוהים על זיהום נחל בגין רשלנות בקידוחים

שתי חברות שביצעו פרויקט לפיתוח תשתיות עבור עיריית הוד השרון, וכן שני מהנדסים ומנהל הפיתוח בפרויקט, הורשעו באחריות לזיהום נחל קנה כתוצאה מרשלנות במהלך העבודות שגרמה לפגיעה בצינור ביוב והזרמת שפכים גולמיים אל הנחל.

בית משפט השלום בראשון לציון הטיל על שתי החברות קנסות בסכומים של 300 אלף שקלים ו-200 אלף שקלים, ועל שלושת העובדים הוטלו קנסות שסכומם נע בין 20 אלף שקלים ל-35 אלף שקלים.
הנאשמים כפרו בעבירות המיוחסות להם, אך לאחר שהובאו ראיות ועדויות רבות הרשיע אותם בית המשפט בביצוע העבירות. לפי הכרעת הדין, החברה הראשונה פיקחה על הפרויקט באמצעות שני מהנדסים שניהלו אותו מטעמה, והחברה השנייה ביצעה בפועל את העבודות וגם מנהל הפיתוח שלה הורשע בעבירות.
במסגרת הפרויקט החלו הנאשמים לקדוח בנקודות מסוימות מבלי לקבל היתר חפירה או אישור לכך, ומבלי לאתר קודם לכן קווי מים. כתוצאה מהקידוחים הרשלניים שביצעו נפגע קו ביוב וזרמו ממנו שפכים גולמיים אל הנחל אשר זיהמו אותו בצורה משמעותית. הנאשמים כאמור טענו שהם לא האחראים, אך הוכח מעבר לכל ספק כי כל אחד ואחד מהם אחראי לזיהום מי הנחל.
התביעה הדגישה במסגרת הטיעונים לעונש את הפגיעה הקשה באיכות הסביבה שנגרמה על ידי ההתנהלות הרשלנית, והצביעה על אחריותו של כל נאשם ונאשם: אחד המהנדסים הוא זה שקבע את שיטת העבודה ובחר להתעלם מאזהרות המפקח, המהנדס השני יכול היה למנוע את העבודה בתפקידו כאחראי בשטח, ואילו מנהל הפיתוח היה מודע לסיכון בביצוע הקידוחים אך לא עשה דבר כדי למנוע זאת.
הנאשמים חזרו על גרסתם שהם כלל אינם אשמים, ועתרו לבטל את הרשעתם. השופט התייחס לכך בחומרה וציין כי העבירות שביצעו קשות מאוד, תוך זלזול באזהרות שקיבלו שלא לקדוח באותו מקום. במקום להתייחס אל האזהרות ברצינות הראויה, התנהגו אליהן הנאשמים בהתנשאות ומתוך גישה שאף אחד לא ילמד אותם איך לבצע את העבודה. משכך דחה השופט את הבקשה שלא להרשיע אותם, ובייחוד מכיוון שאי הרשעתם תעביר מסר לא נכון ושלילי לציבור.
בנסיבות החמורות של המקרה החליט השופט לקבוע קנסות גבוהים ומרתיעים, והטיל על החברה הראשונה קנס בסכום של 300 אלף שקלים ועל החברה השנייה קנס של 200 אלף שקלים. המהנדס הראשון ישלם 35 אלף שקלים והשני 20 אלף שקלים, ואילו מנהל הפיתוח ישלם אף הוא 20 אלף שקלים.


פי.סי.חץ