עתירה לבג

עתירה לבג"ץ:

דיג לא מבוקר גורם להרס הים התיכון

 
החברה להגנת הטבע הגישה עתירה לבג”צ נגד משרד החקלאות ופקיד הדיג הראשי במשרד, בבקשה להורות למשרד להטמיע ברישיונות הדיג של הדייגים תנאים ומגבלות, זאת במטרה לשמור על משאב הדגה, ולשפר את מצב הדגים ובעלי החיים בים. עוד מבקשת החברה בעתירה, לאסור על הדיג בעונת רביית הדגים בים, המתחילה בראשית אפריל ומסתיימת בסוף יוני, במטרה לאפשר את שיקומו של הים ולמנוע את המשך קריסתו.  ‘’הדגים ובעלי החיים בים התיכון הוזנחו במשך שנים רבות וגרמו לנזק אדיר ולמצבו המדולדל של הים’’ נכתב בעתירה.
בחברה להגנת הטבע מציינים כי הרישיונות כבר חודשו בחודש ינואר האחרון, ללא שום מגבלה או סייג על הדיג. זאת, למרות התראות חוזרות ונשנות ולמרות שמשרד החקלאות מודע למצב החמור של הים. “יש כאן רגולטור שבעצם לא מנהל את המשאב שהוא מופקד עליו”, אומרים בחברה להגנת הטבע ומוסיפים כי הנושא כבר זכה לביקורת בדוח המבקר בשנת 2010, אך מאז לא נעשה כמעט דבר.
חלק אדיר משלל הדיג הוא דגיגים צעירים, שטרם הספיקו להתרבות. בכך, פעילות הדיג פוגעת ב”קרן”, במקום ללכוד רק את ה”ריבית” של משאב הדגה, ובכך פוגעים הדייגים בענף עליו הם יושבים, ופרנסתם בסכנה. בנוסף, הנזק לטבע הוא 100,000 חיות מוגנות מתות בשנה, כתוצאה מפעילות דיג לא מבוקרת, כולל כ - 3000 צבי ים, הנפגעים בעיקר במים רדודים (ומכאן הדרישה להרחקת חלק מספינות הדיג אל העומק).
“מקרה הדיג הישראלי בים התיכון, הוא מקרה מובהק של טרגדיית משאב משותף, שהיעדר התערבות מטעם הרגולטור הביאה להזנחתו והתדרדרותו במשך השנים, עד כדי סכנה להמשך קיומו”, נכתב בעתירה של החברה להגנת הטבע. “זאת, על אף שהחוק הקנה סמכויות משמעותיות ושיקול דעת רחב לפקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות, לצורך ניהול משאב הדגה בישראל - לרבות באמצעות קביעת תנאים ברישיונות דיג. מעבר לעובדה שבעקבות היעדר הניהול של הענף בישראל, השחקנים השונים מתנהלים באופן בלתי יעיל וכורתים את הענף עליו הם יושבים וממנו הם מתפרנסים, התוצאה מבחינת הטבע והסביבה ושאר הנהנים מהמערכת האקולוגית הייחודית בים התיכון, היא הרת אסון. לאור שנות ההזנחה הרבות, אין ספק כי נדרשת רפורמה משמעותית לצורך פתרון אפקטיבי ארוך טווח לאישוש המשאב.”
לעתירה מצרפת החברה להגנת הטבע נתונים על מצבו הרעוע של הים, על בסיס חוות דעתו של ד”ר מנחם גורן, מאוניברסיטת תל אביב, ובהם ירידה בשלל הדגה של 40% בהיקף, בשני העשורים האחרונים; ירידה בשלל ליחידת מאמץ בדיג מכמורת ועוד. 


פי.סי.חץ