בקשה לתביעה ייצוגית הוגשה  כנגד מתקן קומפוסט שלוחות

בקשה לתביעה ייצוגית הוגשה כנגד מתקן קומפוסט שלוחות

סכום התביעה עלול להגיע לסך של 17.5 מילון ש’’ח - וזאת לפי חישוב של פיצוי בסך 350 ש’’ח לכל אחד מ-50 אלף התובעים הפוטנציאלים.

עמותת “אזרחים למען הסביבה” הגישה באמצעות משרד עוה”ד נאור יאיר ממן, בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לתביעה ייצוגית כנגד חברת קומפוסט שלוחות וקבוצת שלוחות, איגוד ערים חיפה (ביוב) ותאגיד מי נתניה, בטענה כי מחדליהן של הנתבעות הובילו לפיזור בוצה לא מטופלת בשטחים חקלאיים - ובכך גרמו נזק סביבתי משמעותי לקרקע, למקורות המים, לגידולים חקלאיים, לאיכות האוויר ולתושבי אזור עמק המעיינות ומבקריו. “בוצה” הינה פסולת מזוהמת הנוצרת כתוצאה מהליך לטיהור השפכים. סכום התביעה עלול להגיע לסך של 17.5 מילון ש’’ח - וזאת לפי חישוב של פיצוי בסך 350 ש’’ח לכל אחד מ-50 אלף התובעים הפוטנציאלים. 
לפני כחצי שנה חשפו תושבים מאזור עמק המעיינות כי מפעל הקומפוסט בשלוחות נוהג לקלוט כמויות של בוצה העולות על הכמות המותרת לו ברישיון העסק בעשרות, ואף מאות אחוזים, וכי בהיעדר יכולת לטפל בכמויות שמועברות למפעל מפוזרת חלק מהבוצה בשטחים חקלאיים - ללא שעברה כל טיפול ותוך סכנה לגרימת מפגעים סביבתיים ובריאותיים. לצד התביעה הגישה העמותה גם חוות דעת שכתב המומחה ד”ר גיל כץ, אשר פירט על הפגיעה הנגרמת לקרקע ולסביבה בשל פיזור הבוצה ללא טיפול. בנוסף לתביעה העבירו התושבים את המידע למשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, וזו אכן פתחה בחקירה כנגד חברת קומפוסט שלוחות והמט”שים (מתקני טיפול בשפכים) בחיפה ובנתניה, שעל פי התביעה לא פעלו על מנת לפקח על המפעל שנשכר על ידן לצורך הטיפול בבוצה.
התושבים טוענים כי בפעולותיהם עברו הנתבעים על מספר חוקים: החוק למניעת מפגעים, חוק שמירת הניקיון, חוק רישוי עסקים, החוק למפגעים סביבתיים, תקנות סילוק בוצה, פקודת הנזיקין, תקנות טיהור שפכים ותקנות זיהום ריח ואוויר. לצד הפיצוי הכספי מבקשת העמותה מבית המשפט לקבוע בצו כי בעלי המפעל יאספו את כלל הבוצה שפוזרה בשטחים חקלאיים, יעבירו אותה לטיפול באתר מורשה ויסמנו את המיקומים בהם פוזרה בוצה לאזהרת התושבים והמטיילים בסביבה.
עו”ד נאור יאיר ממן: “אני מקווה שהתביעה תעביר מסר חד משמעי לכל מערכות השלטון, ובפרט השלטון המקומי, שגם גופים ציבוריים או סמי ציבוריים, כדוגמת תאגידי מים ומכוני טיהור, חשופים לתביעות ייצוגיות בשל פעולות או מחדלים הנגרמים על ידם והעלולים ליצור מפגעים סביבתיים”.
 


פי.סי.חץ