אושרה תוכנית להפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה

אושרה תוכנית להפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה

תוכנית הפעולה הלאומית צפויה להביא להפחתה של כ-80% בפליטות המזהמים של התעשייה עד 2018, ולהקמת ‘’אזור אוויר נקי’’ בחיפה

 
המשרד להגנת הסביבה ישקיע כ-330 מיליון שקל בחמש השנים הקרובות בשיפור איכות האוויר במפרץ חיפה, בהגברת הפיקוח והאכיפה, בצמצום הסיכונים לאוכלוסייה, בניטור מזהמים, בביצוע מחקרים בריאותיים ובהנגשת המידע לציבור. 
תוכנית הפעולה הלאומית לאזור מפרץ חיפה, שהציג לאחרונה המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרדי התחבורה, האוצר והבריאות, עיריית חיפה ואיגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה, צפויה להביא להפחתה נוספת של 50% בזיהום האוויר במפרץ חיפה וכוללת פעילות אינטגרטיבית מול כל מקורות זיהום: מפעלים גדולים וקטנים, בתי הזיקוק, כלי רכב, כלי שיט ותחנות תדלוק. לראשונה בישראל יוקם ‘’אזור אוויר נקי’’ בחיפה, על פי מודל המיושם בהצלחה ב-200 ערים ברחבי העולם.
בתעשייה צפויה הפחתה של כ-80% בפליטות המזהמים העיקריים עד שנת 2018 על ידי מעבר לשימוש בגז טבעי, שימוש בטכנולוגיה המיטבית הזמינה לצמצום הפליטות בכל אחד מהמתקנים והארובות של המפעלים העיקריים, הגברת הפיקוח, הגדלת מספר הסיורים והביקורות והרחבת בדיקות הפתע בארובות והבדיקות לדליפות לא מוקדיות. המשרד להגנת הסביבה יקצה תוספת של 60% לכוח האדם המוקצה לפיקוח באזור. יורחב מערך ניטור איכות האוויר למזהמים שלא נוטרו או נדגמו עד כה ויוכפל מספר נקודות הדיגום.
חיפה תהיה העיר הראשונה בישראל עם ‘’אזור אוויר נקי’’, ולשם כך תוגבל כניסת רכבי דיזל מזהמים לאזור שייקבע ויופחתו בכ-40% תעריפי הנסיעה למשאיות במנהרות הכרמל. משאיות האשפה של העירייה יוסבו לגז טבעי וייושם פרויקט החלוץ הראשון של אוטובוסים המונעים בגז טבעי. כמו כן תסובסד התקנת אמצעי הפחתת זיהום לבעלי רכבים כבדים ובתחנות דלק יותקנו מערכות ייעודיות לצמצום פליטות אדי דלק בעת תדלוק כלי רכב בבנזין. 
עוד במסגרת המאבק לצמצום זיהום האוויר בתחבורה יקבעו תקני פליטה לכלי שייט כמקובל בעולם בתחום זה, יוטלו מגבלות על תכולת הגופרית בדלק ימי ותוקם תשתית לחיבור ספינות למקור חשמל על החוף בעת עגינה בנמל החדש בחיפה, באופן שיצמצם את הצורך להפעיל את מנועי הספינות המזהמים בעת עגינה.
בשיתוף משרד הבריאות יבוצעו סקרים ומחקרים לבדיקת הקשר בין זיהום האוויר במפרץ לרמת התחלואה והשפעת הזיהום על הסביבה בהם סקרים אפידמיולוגים, וסקרים להערכת השפעת זיהום האוויר, הקרקע והנחלים על המערכות האקולוגיות השונות.
יישום התוכנית יביא להפחתת סיכוני חומרים מסוכנים בעת תקריות חירום על ידי יציאה של מפעלים ומתקנים אל מחוץ למפרץ חיפה תוך מתן חלופות מתאימות לתעשייה: פינוי מֵכל האמוניה, קביעת לוחות זמנים לקבלת החלטה לגבי פינוי חוות מֵכלי הדלק מקרית חיים, אלרואי וחוף שמן. יבוצע סקר סיכונים סביבתיים מחומרים מסוכנים שיאמוד את הסיכונים, העלולים להתרחש באחד המפעלים או במהלך שינוע חומרים מסוכנים וכן בתרחישי מלחמה ורעידת אדמה.
השר להגנת הסביבה, אבי גבאי: ‘’לתושבי מפרץ חיפה יש זכות בסיסית לנשום אוויר נקי. אנו מתניעים תוכנית עבודה מלווה בתקציבים מתאימים בכדי לממש את זכותם’’.
שר האוצר, משה כחלון: “מטרופלין חיפה הוא מטרופולין ענק שחייב לקבל תמיכה על מנת שיוכל להמשיך ולממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו, הן לצורך הגדלת האוכלוסייה והן לצורך שיפור רמת החיים של התושבים. אנו נחושים להוציא לפועל בהקדם את תוכנית החירום ונעמיד לצורך כך את המשאבים והגיבוי הפוליטי הנדרשים’’.
מהתאחדות התעשיינים נמסר: “בשנים האחרונות המפעלים הפחיתו באופן דרמטי את רמת הפליטות, בלמעלה מ-60%, וכיום כל המפעלים עומדים בתקני איכות הסביבה המחמירים ביותר של מדינות המערב.זאת באמצעות השקעה כוללת של המפעלים של למעלה מ-3 מיליארד שקלים ברכישה ויישום של טכנולוגיות ירוקות מתקדמות”. 


פי.סי.חץ