הטיפול בעשן המפחמות באזור חריש והסביבה יוצא לדרך

הטיפול בעשן המפחמות באזור חריש והסביבה יוצא לדרך

צוות בין משרדי שהוקם בראשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בעקבות החלטת הממשלה ובהשתתפות נציגים של המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, משרד הבריאות, המינהל האזרחי, מנהל התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ורשות החשמל, פרסם דוח למציאת פתרון לצמצום המטרד הסביבתי של עשן

הצוות המליץ על סל של פתרונות מקצועיים, משולבים כדי לפתור את הבעיה באופן ישים ובר קיימא: כגון מציאת פתרונות קצה לטיפול בפסולת הנוצרת מגדמי המטעים (בעיקר הדרים ואבוקדו), חקיקה משלימה, ניטור, פיקוח ואכיפה. בשלב הראשון ינקטו פעולות כגון חקיקה, ניטור, הגברת אכיפה, תמיכה בחקלאים והכנת מקומות לקליטת גדמי העצים ובחינה של תמיכה ביבוא, לצורך צמצום כמות הפחמים שמקורם בשטחי יהודה ושומרון.
בהמשך, ינקטו פעולות כגון הקמת מפעלים לעיבוד הגדמים לטובת ייצור אנרגיה, רכישת והפעלת מרסקות גדמים, שימוש ברסק עץ כחיפוי או הטמנתו בשדה החקלאי ובמשקי בעלי חיים, שימוש ברסק עץ לקמינים ביתיים, שימוש ברסק כמרכיב משלים לדישון, מתקני ייצור אנרגיה קטנים, בחינת ישימות של שריפת גדם חקלאי בתחנות חברת החשמל לישראל, ומפחמות “ידידותיות” (העומדות בתנאי תקנים סביבתיים ובתקני הייצור). דוגמא למפחמה מסוג זה, הנמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים, וצפויה להיות מסחרית במהלך שנת 2016, קיימת באוניברסיטת אריאל שבשומרון.
״הטיפול בעשן המפחמות יוצא לדרך״, אמר שר החקלאות. ״מרגע שנכנסתי לתפקידי כשר החקלאות לפני מספר חודשים, לקחתי על עצמי את הטיפול בעשן המפחמות שמסכן את האזרחים הישראלים שגרים בצפון אבל גם את הפלסטינים שגרים בסמוך. מסקנות הוועדה הן חשובות אבל המבחן שלנו יהיה בביצוע, ועכשיו מתחילה העבודה האמיתית של משרדי הממשלה, לבצע ולסיים את המפגע הסביבתי והבריאותי שנוצר מהמפחמות״.
במהלך עבודת הצוות, התקיימו ארבעה מפגשים וסיור באזור המועצה האזורית מנשה ובעיר חריש, שבו השתתפו נציגי הישובים שתושביהם סובלים ממטרד המפחמות ונציגי תושבי האזור. במפגש בלט הצורך במציאת פתרונות מידיים וברי קיימא לצמצום משמעותי של מטרד המפחמות ועל מנת לסייע לתושבים לנהל שגרת חיים נטולת מטרד עשן וריח מפחמות.
 


פי.סי.חץ