הממשלה תטיל פיקוח על מחירים בתחום הפסולת

הממשלה תטיל פיקוח על מחירים בתחום הפסולת

החלת הפיקוח היא השלב הראשון בהסדרה הכלכלית של תחום הפסולת שתוביל להקטנת הריכוזיות בענף והוזלת המחירים לרשויות ולציבור

 
השר להגנת הסביבה אבי גבאי ושר האוצר משה כחלון חתמו על צו לפיקוח מחירים בשוק הפסולת העירונית הכולל חובת דיווח על רווחיות ומחירים.
השרים גבאי וכחלון חתמו על צו הפיקוח לאחר שקיבלו את המלצת ועדת המחירים המשותפת של המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר להחיל פיקוח לפי פרק ז’ לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, שעניינה חובת דיווח. הוועדה בחנה פיקוח על מחירי פינוי וטיפול בפסולת עירונית מעורבת במטרה להביא למהפכה בשוק הפסולת העירונית.
חובת הדיווח על פי הצו תחול על העוסקים בפסולת מעורבת במקטע החוץ-עירוני, וספציפית על קבלני שינוע, על תחנות מעבר ועל אתרי הטמנה. העוסקים בתחומים אלה יחוייבו להעביר למפקחת על המחירים במשרד להגנת הסביבה נתונים על פעילותם העסקית לרבות העברת דוחות כספיים, מאזני כמויות, פירוט אודות מבנה החברה ובעלי עניין, תיאור התהליך התפעולי בחברה, מידע על לקוחות, תעריפים ועלויות. 
המידע הנדרש לדיווח נמסר במתכונות הדיווח שאושרו יחד עם הצו ע”י השרים. מידע זה יסייע למשרד לבחון אם העוסקים בתחום גובים מחירי יתר על שירותי הפינוי והטיפול בפסולת מעורבת, שנחשבים שירותים יסודיים ובסיסיים לתושבי המדינה. לאחר איסוף הדיווחים מקרב העוסקים בתחום ועיבוד המידע, ועדת המחירים תוכל לבחון אם להמליץ לשרים להחיל פיקוח מחירים על התחום לפי פרק ה’ של החוק.
בעקבות תלונות של רשויות מקומיות על העלאת מחירים לא סבירה בשנים האחרונות בשרשרת הטיפול בפסולת, החל מתחנות מעבר, שינוע הפסולת והטמנתה, המשרד להגנת הסביבה ערך בדיקה בנושא ממנה עולה כי הריכוזיות והשליטה של מונופולים ארציים ואזוריים בשוק הפסולת מייצרות רווחים עודפים של מאות מיליוני ש”ח בשנה, הגורמים לעליית יוקר המחייה של הציבור. הציבור מממן היום, דרך הארנונה, את הרווחים העודפים של העוסקים בתחום הפינוי והטיפול בפסולת. בעקבות ממצאי העבודה והחלטת ועדת המחירים, התקיים שימוע לבחינת פיקוח על שוק הפסולת העירונית המעורבת שכולל חובת דיווח על רווחיות ומחירים בשוק.
החתימה של השרים על הצווים התבססה על מספר אינדיקציות המעידות על קיומה של ריכוזיות בשוק הפסולת ושל רווחיות יתר של העוסקים בתחום. האינדיקציות כוללות את העובדות הבאות: מחירי ההטמנה עלו במספר אתרים על פני השנים 2008-2013 עד תוספת של כ-100%; קיימת ריכוזיות באספקת השירותים של תחנות מעבר והטמנת פסולת בידי גורמים בודדים ברחבי הארץ; והעדר תחרות בין ספקי השירותים. נמצא כי תחנות המעבר מהוות מונופולים טבעיים אזוריים בגלל מגבלות כמות פסולת, מגבלות תכנוניות, מגבלות סביבתיות ושיקולים כלכליים ובמיוחד העובדה שעלות השינוע של הפסולת מהווה חסם להעברת הפסולת לתחנת מעבר אחרת, כך שבפועל מוקמת בתחנת מעבר אחת בלבד המיועדת לרשויות ספציפיות. 
בניתוח של מספר תחנות מעבר, שערך המשרד להגנת הסביבה, נמצא כי בממוצע המחירים גבוהים בכ-120% ביחס לתמורה שכבר כוללת רווח סביר. 
בנוסף, בישראל פועלים 13 אתרי הטמנה שמרביתם מהווים מונופולים טבעיים אזוריים ובהעדר היצע מספק של אתרי ההטמנה באזורי הביקוש (בצפון ובמרכז), אתרי ההטמנה הנמצאים בקרבת מוקדי ייצור הפסולת מנצלים את כוחם לרעה מול רשויות מקומיות שבויות. מטרת התהליך היא למנוע ניצול לרעה זה, מהלך שצפוי להטיב עם הציבור באמצעות הוזלת המחירים לרשויות.
השר להגנת הסביבה, אבי גבאי: “מחירי הטיפול בפסולת מתגלגלים בסופו של דבר על הציבור והמהלך שאנחנו מתחילים היום יוביל בסופו של דבר לחיסכון בחשבון הארנונה שלנו. כמו בתחומים אחרים, גם בתחום הפסולת הריכוזיות מביאה לעליית מחירים ופוגעת בציבור”.
שר האוצר, משה כחלון: “יוקר המחייה בישראל הוא נושא חוצה גבולות ותחומים. התחייבנו להוריד את יוקר המחייה בישראל ואנחנו עוברים תחום אחרי תחום בכדי לממש את ההתחייבות הזאת. גם כאן הריכוזיות יוצרת נטל עודף שמגולגל בסופו של דבר אל הצרכנים, המהלך שאנחנו מתחילים היום מטפל בדיוק בבעיה הזאת”.


פי.סי.חץ