חברת החשמל משיקה גג ירוק מחקרי בירושלים

חברת החשמל משיקה גג ירוק מחקרי בירושלים

במסגרת המחקר תיבחן השפעת קיומו של הגג והצמחים שנשתלו בו על אפקט הקירור של הגג

 
 
חברת החשמל משיקה גג ירוק מחקרי בתחנת המשנה ירושלים ד’, בסמוך להר חוצבים, שבכניסה לעיר, כחלק מיישום מדיניות הקיימות של החברה. הגג תוכנן על-ידי אגף התכנון ההנדסי של חברת החשמל בשיתוף עם חוקרים ממרכז המחקר ע”ש קדס לאקולוגיה של גגות ירוקים באוניברסיטת חיפה.
גג ירוק הוא גג של מבנה שנשתלה עליו צמחיה על גבי מצעים מנותקים ומערכות איטום וניקוז ייחודיות. לגג הירוק יתרונות בהגדלת הבידוד התרמי והאקוסטי של הגג, הארכת חיי הגג, שיפור חזות המבנה, תמיכה במגוון הביולוגי והשבת הטבע לעיר, צינון טמפרטורה בחללים שתחתיו, הקטנת עומסי חום עירוניים, האטת זרימת נגר עילי ועוד.
ד”ר אדריאן ביאנו, סמנכ”ל קיימות של חברת החשמל, אמר: “המבנים והמתקנים של חברת החשמל פזורים בכל רחבי הארץ, כך שיש לחברת החשמל הזדמנות להשפיע על הנושא בקנה מידה ארצי. יישום גגות ירוקים עשוי להקל על מתן היתרי בנייה, לשפר את תדמית החברה ולתרום לחזות הכוללת של מתקניה”.
 שביט טולדו, אדריכלית נוף באגף תכנון הנדסי בחברת החשמל, הוסיפה: “המחקר בגג הירוק יסייע בקידום הידע וההבנה של תהליכים בגגות ירוקים, להתאמת המערכות לאקלים הישראלי תוך שיפור חזותי של משטח לא מנוצל הנצפה מחדר האוכל במבנה וכן מסביבת האתר החיצונית. יתרונות הגג הירוק נחקרו והוכחו במחקרים מדעיים שנעשו בעולם, אך בארץ ובאזורי אקלים חם ויבש קיים מחסור במחקר ומכאן החשיבות של תמיכה במחקרים מסוג זה בארץ”.
פרופ’ ליאון בלאושטיין ממרכז המחקר, אמר: “במסגרת המחקר תיבחן השפעת קיומו של הגג והצמחים שנשתלו בו על אפקט הקירור של הגג. כמו כן, תיבחן השפעת גודל חלקת הגג על הדינמיקה ומגוון המינים המתקיימים בגג”.
הגג הירוק הראשון בחברת החשמל בוצע כפיילוט על גבי דחסן אשפה באתר אנילביץ שבתל אביב. בעולם קיימות דוגמאות רבות של מבני תעשייה בעלי גג ירוק. גגות ירוקים יושמו אף על גבי מבני תחנות משנה. 
מדיניות החברה תומכת בתכנון גגות ירוקים על גבי תחנות משנה עירוניות סגורות באזורים אורבאניים, בהם התועלות הצפויות של הגג הירוק הן גבוהות יחסית. שיתוף פעולה של חברת החשמל בנושא גגות ירוקים נערך בעבר עם העירייה ועם האקדמיה לאומנויות “בצלאל” לתכנון גג ירוק על חדר האוכל במבנה המשרדים של מחוז ירושלים. עיריית ירושלים נוקטת במדיניות של עידוד גגות ירוקים במסגרת אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים.


פי.סי.חץ