צו מנהלי הוצא למפעל כרמל אוליפינים מקבוצת בז”ן

צו מנהלי הוצא למפעל כרמל אוליפינים מקבוצת בז”ן

במסגרת הצו מציב המשרד להגנת הסביבה למפעל יעד הפחתת פליטות חדש ואגרסיבי, וחיוב המפעל מיד בסיום ההשבתה המתוכננת שלו לבצע בדיקה מקיפה לכל רכיבי הציוד

 
 
 
המשרד להגנת הסביבה שלח לאחרונה לקבוצת כרמל אוליפינים ומנכ”ל בז”ן צו מנהלי למניעה ולצמצום של זיהום אוויר בתרכובות אורגניות נדיפות (VOCs) שמקורן בפליטות מרכיבי ציוד במפעל החברה. זאת לאחר שלפני מספר שבועות הוזמנו אנשי המפעל לשימוע בעקבות עליה משמעותית בפליטות זיהום האוויר, והכפלה בפליטות הלא מוקדיות של מזהמים אורגנים נדיפים בשנת 2015. במידה והמפעל לא יעמוד בהוראות החדשות שניתנו בצו, המשרד מוסמך, ע”פ סעיף 46 לחוק אוויר נקי, להורות על השבתת המתקנים במפעל.
בצו המנהלי שהוציא שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה, נכתב כי בעקבות הנתונים שעלו בשימוע, קיים יסוד סביר להניח כי התנהלות המפעל יוצרת חשש ממשי לגרימת  זיהום אוויר בלתי סביר. לפיכך, מורה כץ למפעל כרמל אולפינים להימנע מזיהום אוויר מפליטות מרכיבי ציוד במפעל באופן מיידי.
מנכ”ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר: “אנחנו מציבים היום רף חדש של יעדים נוקשים לתעשייה במפרץ חיפה. נמשיך לפקח ולוודא עמידה ביעדים אלה מכלל המפעלים במפרץ כדי לשמור על בריאות תושבי האזור.”
במסגרת הצו מציב המשרד למפעל יעד הפחתת פליטות חדש ואגרסיבי, וחיוב המפעל מיד בסיום ההשבתה המתוכננת שלו לבצע בדיקה מקיפה לכל רכיבי הציוד שתוודא עמידה ביעדים החדשים שנקבעו. המשרד מחייב את המפעל לבצע תוכנית לאיתור ותיקון של דליפות מזהמים אורגניים נדיפים מכלל מתקני החברה, ובכלל זה שימוש בטכניקה המיטבית הזמינה להפחתה ולמניעה של פליטות אלו.
העמידה בתוכנית להפחתת הפליטות מרכיבי הציוד והחלפת רכיבי הציוד תביא על פי ההוראות בצו לפליטה מרבית מרכיבי ציוד של עד 150 טון בשנה, החל מה-1 ביולי 2016. זאת לעומת קצב פליטה שנתי של כ-250 טון בשנת 2014 ועלייה לכ-530 טון בשנת 2015.
צעד זה הוא חלק מהמדיניות התקיפה שמוביל המשרד להגנת הסביבה הכוללת הרחבת הפיקוח במפעלים באזור מפרץ חיפה ובכלל זה עלייה בפיקוחי הפתע ובדיגומי הפתע בדליפות הלא מוקדיות ובארובות המפעלים והגברת צעדי האכיפה בתעשייה.
מפעל כרמל אוליפינים הינו מפעל פטרוכימי העושה שימוש במוצרי נפט לייצור חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק, והוא אחד הגורמים הגדולים ביותר לפליטת מזהמים אורגנים נדיפים במפרץ חיפה. הצו המנהלי שנשלח הוא תוצאה של מדיניות המשרד במסגרת התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה, קובעת כי לא תאושר תוספת פליטות מהתעשייה באזור. כמו כן, המפעל נמצא תחת תהליך החמרה בתקני הפליטה ובתחזוקת המפעל מתוקף חוק אוויר נקי.
בנוסף, מדווח המשרד להגנת הסביבה כי מאז הפעלתה של התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה בתחילת שנת 2016, חלה ירידה דרמטית בנסיעות של משאיות כבדות בשעות השיא במפרץ, בדגש על אזור העיר התחתית.
על בסיס ספירות תנועה שמבצעת עיריית חיפה עולה כי טרם תחילת התוכנית היו כ-600 נסיעות של משאיות כבדות (מעל 12 טון) בשעות השיא מדי יום. עם החלת מגבלות התנועה ותחילת האכיפה ירד ב-60% מספר הנסיעות לכ-200 נסיעות בלבד.
במשרד להגנת הסביבה צופים כי בזמן הקרוב מספר הנסיעות של משאיות כבדות יצומצם לחלוטין לאור האכיפה שמתבצעת במקום. עד כה נרשמו כ-192 דוחות לנהגים וניתנו קנסות בסך 96,000 אלף שקלים. 
כבר היום הרשויות לא מאפשרות נסיעת משאיות כבדות בשעות השיא בעיר התחתית וקיימת אכיפה כנגד מי שנוסע.
תוכנית הפעולה הלאומית לאזור מפרץ חיפה הינה תוכנית משותפת למשרדי ממשלה - הגנת הסביבה, הבריאות והתחבורה, בשיתוף פעולה עם עיריית חיפה ואיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה. התוכנית היא תוצר של החלטת ממשלה מ-2015 ושמה לה למטרה להביא לשיפור משמעותי באיכות האוויר במפרץ חיפה, בין היתר בהפחתה של 50% בזיהום האוויר מתעשייה במפרץ חיפה עד שנת 2018.
התוכנית כוללת: שיפור איכות האוויר במפרץ חיפה, הגברת הפיקוח והאכיפה, צמצום הסיכונים לאוכלוסייה, ניטור מזהמים, ביצוע מחקרים בריאותיים והנגשת המידע לציבור. בחמש השנים הקרובות יושקעו כ-330 מיליון ש’’ח בפעולות לצמצום הפלטות מתעשייה ומתחבורה.
 
 
 
 


פי.סי.חץ