תוכנית הפעולה הלאומית יוצאת לדרך 

תוכנית הפעולה הלאומית יוצאת לדרך 

הממשלה אישרה פה אחד את התוכנית להפחתת גזי חממה והתייעלות אנרגטית. ההשקעות בהתייעלות אנרגטית כתוצאה מתוכנית זו יביאו למינוף השקעות במיליארדים על-ידי השוק הפרטי. על פי הערכות - התועלת למשק הישראלי: מעל 30 מיליארד שקל

 
 
 
שרי הממשלה אישרו לאחרונה פה אחד תוכנית לאומית כלל משקית שמובילים המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד האוצר ומשרד הכלכלה, להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית. תוכנית הפעולה הלאומית מהווה המשך להתחייבות של מדינת ישראל, יחד עם מדינות רבות אחרות, בוועידת האקלים שהתקיימה בתחילת השנה בפריז.
במסגרת התוכנית יוקצו 500 מיליון שקל כערבויות מדינה להלוואות להתייעלות אנרגטית וכן  300 מיליון שקל כמענקים לפרויקטים להתייעלות אנרגטית שיובילו להתייעלות התעשייה, המגזר העסקי והמסחרי והרשויות המקומיות. יינתן דגש לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ורשויות חלשות. התקציב, כאמור, יוקצה בהמשך להחלטת הממשלה שאושרה לקראת ועידת האקלים בפריז להפחתת גזי החממה. ההערכות הן כי הצעדים יביאו לחיסכון למשק של מעל 30 מיליארד שקל, ויקדמו את מדינת ישראל לעמידה ביעדים שהוצבו בוועידת האקלים. 
ההשקעות בהתייעלות אנרגטית כתוצאה מתוכנית זו יביאו למינוף השקעות במיליארדים על ידי השוק הפרטי, השקעות שיובילו לצמיחה וליצירת מקומות עבודה. במסגרת ההצעה, המאפשרת הסרת חסמים, תצא לדרך גם תוכנית ארוכת טווח להקצאת מכסות לאנרגיה מתחדשת שתיתן בהירות ואופק ליזמים בתחום ותאפשר את התפתחות השוק. 
כמו כן, תתבצע בחינה של הפחתה נוספת בפליטת המזהמים, לרבות בחינת הדרכים להפחתת השימוש בפחם ועידוד המעבר לגז טבעי שיוביל להפחתה ניכרת בזיהום האוויר. בנוסף, יבחנו גם מכלול אמצעים לסיוע לייעול התחבורה וצמצום הנסיעה, יוקם צוות להסרת חסמים לעידוד תעשיית הקלינטק הישראלית, יינתנו תמריצי מס לעידוד אנרגיה מתחדשת ושימוש בציוד יעיל אנרגטי ויקודמו פרויקטים בבנייה ירוקה במטרה להפחית את גזי החממה ולהוזיל את העלויות למשתמשים. 
תוכנית היישום היא כלל משקית, ומתייחסת למקורות הזיהום השונים - ובכלל זה גם למערך ייצור החשמל, צריכת אנרגיה במבנים ובתעשייה, תחבורה וסקטורים נוספים. 
התועלות של יישום פעולות להפחתת פליטות גזי חממה בסקטורים אלו הן רבות ומשמעותיות, וכוללות את הגברת הביטחון האנרגטי ארוך הטווח של ישראל, ייעול והגברת התחרותיות של התעשייה ושל המשק בכלל, הפחתה בהוצאות על אנרגיה ועל תפעול, מינוף השקעות והגברת הפעילות המשקית, פיתוח תעשיית הקלינטק הישראלית, יצירת מקומות עבודה והפחתת הזיהום הסביבתי והתחלואה הנובעת ממנו. ההצעה כוללת אמצעים להפחתת השימוש בדלקים מזהמים, אמצעים לייעול וצמצום צריכת האנרגיה במשק, עידוד טכנולוגיות, צמצום הנסיעה הפרטית ואמצעים לעידוד השימוש באנרגיה מתחדשת.
השר להגנת הסביבה, אבי גבאי: “מדינת ישראל נמצאת בפתחה של מהפכה חסרת תקדים. התוכנית משלבת הקטנת הנזק לסביבה, צמצום זיהום האוויר תוך יצירת צמיחה, חסכון כלכלי והתייעלות לעסקים ולרשויות ציבורית”.
שר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ: “התוכנית היא חלק ממדיניות המשרד ומשלבת את כלל האמצעים להשגת התייעלות אנרגטית ולקידום השימוש באנרגיות מתחדשות. מדובר בתוכנית ארוכת טווח שכוללת צעדים אופרטיביים כגון מענקים, מנגנון ערבויות להלוואות וקידום תוכנית מפורטת לעמידה ביעד לאנרגיות מתחדשות, שיובילו לחיסכון משמעותי למשק בשנים הקרובות, ויעודדו את המשך הפעילות בתחומים אלה”.
שר האוצר, משה כחלון: “מאז כניסתו של השר גבאי למשרד להגנת הסביבה נעשו צעדים דרמטיים על מנת להפחית את זיהום האוויר בישראל. אנו מקווים שהתוכנית שאנחנו מאשרים היום תביא קודם כל להפחתה בתחלואה שנגרמת מזיהום ובנוסף תביא להתייעלות וחיסכון כלכלי למשק. אנחנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע משאבים ככל שידרשו על מנת להמשיך ולהפחית את זיהום האוויר ופליטת גזי החממה בישראל.”


פי.סי.חץ