נחתם הסכם לשיקום קרקעות מזוהמות לטובת מגורים

נחתם הסכם לשיקום קרקעות מזוהמות לטובת מגורים

משרדי האוצר, הגנת הסביבה ורמ”י חתמו על הסכם לשיקום קרקעות מזוהמות לטובת מגורים.

 

לצורך קידום הבנייה של כ-100,000 יחידות דיור במחנות צה”ל ומפעלי תע”ש המתפנים, חתמו היום משרדי האוצר, הגנת הסביבה ורמ”י על הסכם מסגרת עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע”מ לניהול שיקום קרקעות מזוהמות באתרים אלו. החברה הינה חברה ממשלתית שניהלה בהצלחה את שיקום קרקעות רמת חובב והינה בעלת ניסיון משמעותי בנושא.
צעד זה הינו חלק מהמהלך הממשלתי למעבר מחנות הצבא ומפעלי תע”ש לנגב לטובת בנייה למגורים ולתעסוקה במרכז הארץ וכחלק מהמדיניות להגדלת ההיצע ופתרון משבר הדיור.
ההסכם יסייע לרשות מקרקעי ישראל להביא לזמינות שיווק את הקרקעות של מחנות צה”ל ומפעלי תע”ש המתפנים, המהווים אחוז משמעותי מקרקעות המדינה באזורי הביקוש וכן מהווים מלאי אסטרטגי לטיפול במשבר הדיור.
כבר בשנה הקרובה ייצאו לדרך העבודות לשיקום הקרקעות. במתחמים בהם פעלה בעבר תע”ש:  באתר נוף ים ייבנו כ-4,000 יחידות דיור ובבית הכרם ייבנו כ-700 יחידות דיור.
במתחמים בהם פעל צה”ל בעבר צפויות לצאת לדרך עבודות בצריפין (מתחמים 1 ו-2) בהם ייבנו כ-17,000 יחידות דיור, מתחם סירקין עליו ייבנו כ-12,000 יחידות דיור ומתחם שדה דוב בו ייבנו 16,500 יחידות דיור. 
החתימה מסיימת עבודת מטה משותפת של אגף התקציבים באוצר, רשות מקרקעי ישראל והמשרד להגנת הסביבה. עם התקדמות התכנון במחנות צה”ל ופינוי מתחמים ראשונים במסגרת ההסכמים עם מערכת הביטחון, נדרשת הממשלה לכלים איכותיים לשיקום הקרקעות, ככל שזה נדרש.
שילוב האינטרסים של טיפול סביבתי בקרקעות מזוהמות, בנייה במחנות לשעבר שהינם בעלי ערכיות ערכי טבע נמוכה ומיקום הבסיסים בלב אזורי הביקוש, מקדם הן את מדיניות הדיור של הממשלה והן את השמירה על הסביבה.


פי.סי.חץ