קנסות הוטלו על אוניות שהזרימו ביוב לים בנמל חיפה

קנסות הוטלו על אוניות שהזרימו ביוב לים בנמל חיפה

המשרד להגנת הסביבה הטיל קנסות על שבע אוניות שנמצאו מזרימות מי ביוב לים בזמן עגינה בנמל חיפה. האוניות הפליגו בדגלי ישראל, סינגפור, מלטה, הולנד ופנמה, ונקנסו בקנס בגובה 6,000 שקל לכל אחת על פי חוק שמירת הניקיון.

 

הזרמות אלה מהוות עבירה על חוק שמירת הניקיון ועל תקנות הנמלים, והמשרד להגנת הסביבה רואה אותן בחומרה.
בין החודשים ספטמבר 2015 ליוני 2016, איתרו המשרד להגנת הסביבה ורשות הספנות והנמלים, שבע אוניות שהזרימו מי ביוב בזמן עגינה בנמל חיפה. בכל המקרים הגיעו מפקחי היחידה הארצית להגנה על הסביבה הימית למקום לביצוע בדיקות.
על האוניות העוגנות בנמלים לעמוד בתקנות הנמלים ובהנחיות לאיסור שחרור קולחים סניטריים בתחומי נמל. המשרד להגנת הסביבה התריע בפני סוכני ובעלי האוניות כי ימשיך לעקוב אחר הנושא וישקול אף החמרת צעדי אכיפה לרבות כתבי אישום.
הקנסות שהוטלו על האוניות היו בסך כולל של 42 אלף שקל בגין הזרמת מי ביוב לים. השר להגנת הסביבה, זאב אלקין:”אנו רואים מקרים אלה בחומרה, ולא נהסס להעלות את רף האכיפה נגד אוניות שיזרימו שפכים סניטריים לרבות הגשת כתבי אישום”.


פי.סי.חץ