פורסם מכרז לכיבוי אתר הפסולת רתמים באשדוד

פורסם מכרז לכיבוי אתר הפסולת רתמים באשדוד

אתר הפסולת רתמים, מצפון לאזור התעשייה של אשדוד, בדרך לכיבוי מלא, לאחר שלאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרז לאיתור קבלן לביצוע פרויקט כיבוי אתר הפסולת.

 


 מכרז זה הוא שלב משמעותי וחשוב בקידום כיבוי אתר הפסולת רתמים והוא הוכן על-ידי צוות מקצועי רחב, יחד עם המשרד להגנת הסביבה.
לדברי גדעון מזור, מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה, המשרד ילווה את יישום המכרז, על מנת לוודא עמידה בלוחות זמנים וביצוע הפעולות באופן שיבטיח כיבוי מלא ואפקטיבי של האתר. “המשרד רואה חשיבות גבוהה ביותר בשיקומו המלא של אתר רתמים ומניעת היווצרות מפגעים כתוצאה מקיומו. כיבוי הבעירות שפרצו בגוף הפסולת הוא שלב הכרחי וחשוב ביותר בדרך לשיקום הנדרש ומניעת מפגעים לתושבי הסביבה”, אמר.
אתר רתמים שימש בעבר כאתר להטמנת פסולת מעורבת ותעשייתית עד לסגירתו בשנת 2003. שריפות המתחוללות כיום באתר עקב פעילות חפירה עבריינית של מחפשי מתכות, משחררות לאוויר גזים. כמו-כן, קיים חשש ממשי כי השריפות יתפשטו לאזורים נוספים באתר, המכילים פסולת תעשייתית שהוטמנה במהלך השנים. במאי 2014 התקבלה החלטת ממשלה שעניינה כיבוי אתר הפסולת ומיגור הסכנה מהאתר. בהחלטה נקבע כי, רשות מקרקעי ישראל תבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך כיבוי מהיר ודחוף של הבעירות באתרים. לעניין זה הוקצו 63 מיליון שקל מרשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה. סכום זה ניתן לצורך כיבוי הבעירות וכן לכיבוי אתר הפסולת הסמוך א.א אשדוד. בתקופה הקרובה יפורסם מכרז נפרד לאיתור קבלן לביצוע פרויקט כיבוי הבעירות גם באתר א.א. אשדוד.
בהנחיה של צוות משותף לרשות מקרקעי ישראל והמשרד להגנת הסביבה בוצע סקר בעירות באתר ונמצאו כ-40 מוקדי בעירה. לאחר ביצוע פיילוט בהתאם להמלצות הסקר, הומלצה חלופה לכיבוי המוקדים. כיבוי אתר פסולת בסדר גודל כזה - 500 דונם, עם נפח פסולת של 3.3 מיליון טון ועשרות מוקדי בעירה - הוא מהלך מורכב, הדורש התאמת שיטות פעולה ייעודיות לאתר זה.


פי.סי.חץ