קנס כבד הוטל על מפעילת תחנת מעבר לפסולת פיראטית

קנס כבד הוטל על מפעילת תחנת מעבר לפסולת פיראטית

חברת שרון שי פינוי פסולת ושירותי איכות הסביבה ומנהלה, הורשעו בבית משפט השלום בכפר סבא בגין הפעלת תחנת מעבר לא מורשית לפינוי פסולת, בסמוך למושב נווה ימין.

 

פסק הדין ניתן בעקבות כתב אישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה כנגד החברה ומנהלה.
תחנת המעבר לפינוי פסולת, שפעלה בין השנים 2010-2002, נמצאת על אקוויפר החוף, בתחום אגן הניקוז של נחל הירקון והועברה אליה פסולת מסוגים שונים. בסיורים שנערכו בתחנה על-ידי נציגי המשרד נמצא, כי היא פעלה ללא התשתיות הדרושות בדין.
בשטח התחנה נמצאו, בין היתר, שלוליות תשטיפים, פסולת שבאה במגע עם מי גשם ופסולת אורגנית רקבובית. באחד הסיורים נמצאה אף ערימת פסולת בוערת. למרות ההתראות הרבות שנשלחו לנאשמים על-ידי נציג המשרד, המשיכו הנאשמים לפעול שלא כדין. כמו כן, במספר פעמים הפריע מנהל החברה לנציגי המשרד למלא את תפקידם.
בעקבות הממצאים, הגיש המשרד כתב אישום כנגד החברה ומנהלה, המייחס לנאשמים עבירות של זיהום מים לפי חוק המים, הפעלת תחנת מעבר לפסולת ללא התשתיות והדרישות הקבועות בדין לפי חוק רישוי עסקים, אי נקיטת אמצעים דרושים למניעת וכיבוי בעירה וגרימת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים לפי החוק למניעת מפגעים. בנוסף, מנהל החברה הואשם גם בהפרעה לבעל סמכות, לפי חוק רישוי לעסקים. 
בית המשפט הרשיע את הנאשמים בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום. על החברה גזר בית המשפט קנס של 275,000 שקל והתחייבות כספית על סך 500,000 שקל להימנע במשך שנה מביצוע העבירות בהן הורשעה. בית המשפט הטיל על מנהל החברה ובעל המניות קנס בשווי 145,000 שקל או חמישה חודשי מאסר תמורתו. בנוסף, הושת על הנאשם מאסר על תנאי בן חמישה חודשים, למשך שלוש שנים, לבל יעבור שוב את העבירות בהן הורשע, והתחייבות כספית על סך 250,000 שקל להימנע מביצוע עבירות אלו.


פי.סי.חץ