הפחתות משמעותיות  בפליטת חומרים מזהמים בין 2012 ל-2015

הפחתות משמעותיות בפליטת חומרים מזהמים בין 2012 ל-2015

הפליטות ליחידת תוצר בישראל עדיין גבוהות מהפליטות במדינות האיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות מזהמים לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון

 


כמה מזהמים נפלטים מהמפעלים שליד הבית שלכם? המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה הרביעית את מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל”ס), הכולל מידע מקיף אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים. לפי חוק המפל”ס, על המשרד לפרסם את דיווחי המפעלים לציבור ב-1.9.16. 
המפל”ס מציג הפחתות משמעותיות (14%-52%) בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בין 2012 ל-2015, כתוצאה מדרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל ובתעשייה. ואולם, בשנת 2015 חלה התמתנות בהפחתות, מאחר ופסקה העלייה בשימוש בגז טבעי בתעשייה. זאת, עקב השלמת חיבור הצרכנים הגדולים לצנרת ההולכה ועיכוב בחיבור מפעלים נוספים לצנרת החלוקה מסיבות תשתיתיות וכלכליות.
יצוין, כי אף שישראל עשתה כברת דרך לצמצום הזיהום, הפליטות ליחידת תוצר בישראל עדיין גבוהות מהפליטות במדינות האיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות מזהמים לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, שעדיין פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים.
גם הזרמת המזהמים לים התיכון פחתה בעשרות אחוזים בין 2012 ל-2015, בעקבות הפחתת כמות הבוצה המוזרמת לים על-ידי המתקן לטיפול בשפכי גוש דן (שפד”ן) והפנייתה למתקן טיפול. ואולם בשנת 2015 לא חלה הפחתה לעומת 2014. הפחתת כמות הבוצה נעשתה על פי דרישת הוועדה למן היתרי הזרמה, והשפד”ן אף הרחיב את הפינוי למתקן הטיפול כדי לצמצם את עלויות היטל ההזרמה לים. הזרמת בוצת השפד”ן לים עתידה להיפסק כליל בסוף שנת 2016, עם סיום הרצת מתקן הטיפול החדש בבוצה.
שיפור נוסף חל באיכות קולחי מכוני טיהור השפכים – הפחתה של 11% נרשמה בכמות המלחים בקולחים בין השנים 2013 ל-2015. זאת, בשל הגברת השימוש במים מותפלים עד לכדי 50% מכמות המים השפירים המסופקים לצרכנים. בכך מצומצמת הפגיעה בקרקע ובמי התהום המושקים בקולחים.
המפל”ס כולל גם מידע על פליטות בתקלות. בשנת 2015 דיווחו 65 מפעלים על פליטות בתקלות (כ 12% מהמדווחים). הפליטה הבולטת ביותר היא של כ-300 טון חומר אורגני נדיף ממפעל כרמל אולפינים במפרץ חיפה. יצוין, כי על פי צו שהוציא המשרד למפעל כאו”ל בחודש מרץ 2016, נדרש המפעל לתקן את הדליפות שנתגלו. בעקבות הצו בוצע שיפוץ במפעל והוחלפו מאות רכיבי ציוד ברכיבים מופחתי פליטות. המשרד משלים בימים אלו את בדיקת עמידת המפעל בצו כנדרש.
במהלך הרבעון הרביעי של השנה יפרסם המשרד את מדד ההשפעה הסביבתי, המהווה מדד סיכון סביבתי של חברות תעשייתיות בישראל. המדד נועד לייצג את ההשפעה הסביבתית של החברות באמצעות שקלול פרמטרים שונים, כגון: כמות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים (מפל”ס), רמת הציות של החברות לדין הסביבתי, סיכונים הנובעים משימוש בחומרים מסוכנים וקרבה לאוכלוסייה ומקורות מים.
זאב אלקין, השר להגנת הסביבה: “המפל”ס מיישם את עקרונות שקיפות המידע והנגישות לציבור. הוא מהווה כלי לקביעת מדיניות וקבלת החלטות עבורנו, וכן כלי עבור האזרחים להיות מעורבים ולהשפיע. בכוונתנו להמשיך ולהנגיש את המידע הסביבתי לציבור, תוך שאנו פועלים להפחתת פליטות מזהמים לסביבה”.

 


פי.סי.חץ