המשרד להגנת הסביבה וקק”ל יממנו הקמת מערכי שיתוף רכב חשמלי

המשרד להגנת הסביבה וקק”ל יממנו הקמת מערכי שיתוף רכב חשמלי

המשרד להגנת הסביבה תומך ברשויות מקומיות המקימות מערך לשיתוף כלי-רכב חשמליים, שיש בהם כדי להביא לצמצום נסיעות בכלי-רכב פרטיים של תושבי הערים בישראל - ובכך להוביל לצמצום זיהום האוויר.


‏‏‏‏‏‏‏‏‏ במסגרת תוכנית משותפת למשרד להגנת הסביבה ולקרן קיימת לישראל, אושרה תמיכה של 8.6 מיליון שקל עבור הקמת מערכים לשיתוף כלי-רכב חשמליים באזור מפרץ חיפה. במסגרת פרויקטים אלו, שיחלו לפעול כבר באוקטובר 2017, יופעלו 160 כלי רכב חשמליים ו-40 כלי רכב היברידיים בדרגת זיהום נמוכה. הפרויקט הוא חלק מהמיזמים הסביבתיים המשותפים של המשרד להגנת הסביבה וקק”ל. עיריית חיפה תקבל מימון בהיקף של 4.6 מיליון שקל והעיריות קריית ביאליק, קריית ים ונשר יקבלו 4.024 מיליון שקל. כלי הרכב יוצבו בעיר חיפה, בקריית ביאליק, בקריית ים ובנשר, ויאפשרו למשתמשים לאסוף את הרכב במקום אחד ולהחזירו לאחר השימוש למקומות חניה ייעודיים שיוקצו על-ידי הרשויות במרכזי הערים, ללא כל עלות עבור החניה.
רכב חשמלי אינו פולט מזהמים לאוויר בעת נסיעתו. באופן זה, עידוד השימוש בכלי-רכב חשמליים מביא באופן מובהק לצמצום זיהום האוויר שמקורו בתחבורה, ולצמצום חשיפת האוכלוסייה לזיהום זה. המשרד להגנת הסביבה רואה בתוכניות מסוג זה הזדמנות לקדם את טכנולוגיית הרכב החשמלי בישראל.
יצוין, כי רשויות מקומיות רבות בעולם פועלות לצמצום זיהום האוויר והגודש בכבישים, בין היתר באמצעות הקמת מערכי שיתוף כלי-רכב. מערך שיתוף כלי רכב הוא מערך להשכרת כלי רכב לפרקי זמן קצרים ובזמינות גבוהה, כאשר איסוף הרכב והחזרתו נעשים בשירות עצמי. למערך שיתוף הרכב ישנם יתרונות סביבתיים בכך שהוא מביא לצמצום כמות הנסיעות ועל ידי כך תורם לצמצום זיהום האוויר וצריכת הדלק וכן להפחתת גודש התנועה.
המשרד ממשיך את מלחמתו בזיהום האוויר בכל החזיתות -תעשייה, אנרגיה, תחבורה ושריפות בשטחים פתוחים. ח”כ זאב אלקין, השר להגנת הסביבה: “פליטות מכלי-רכב הן המקור העיקרי לזיהום האוויר בערים הגדולות. בתחנות הניטור התחבורתיות במרכזי הערים נרשמות מדי שנה חריגות מתקני איכות האוויר למזהמים שמקורם בתחבורה. אנחנו רואים במהפכת הרכב הנקי כמפחיתה סיכון, תחלואה ותמותה באוכלוסייה, כתוצאה מהקטנת החשיפה לאוויר המזוהם, וממשיכים לפעול גם באמצעות התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר מתחבורה בהיקף של 260 מיליון שקל”.

 


פי.סי.חץ