תוכנית מתאר כוללנית למרחב הביוספרי מגידו יצאה לדרך

תוכנית מתאר כוללנית למרחב הביוספרי מגידו יצאה לדרך

המועצה האזורית מגידו נבחרה להיכלל ב”פיילוט”, שיזם מנהל התכנון במשרד האוצר לקידום תוכניות מתאר כוללניות במועצות אזוריות.

 


מטרתה של תוכנית זו היא לקבוע מסגרת כוללת לפיתוח המועצה והיישובים בתחומים הפיסיים (מגורים, מבני ומתקני ציבור, תחבורה, תעסוקה, תיירות, שטחים פתוחים ועוד). התוכנית תגבש דרכי פעולה וסדר עדיפויות בשימור ופיתוח עתידי, תקדם את החזון והתוכנית האסטרטגית של המועצה לשנים הבאות ותייצר מסגרת ותנאים תכנוניים לפיתוח המועצה והיישובים ולחיזוק הקשר עם היישובים. 
במועצה נערך מפגש שיתוף ציבור ראשון שכלל את נציגי הנהגות היישובים ונציגי תכנון מהיישובים שקיבלו הסבר על מהות התוכנית הכוללנית ועל חשיבותה ליישובים ולמועצה וכן על היכולת שלהם להשפיע על אופי התוכנית והתאמתה לרוח המקום, המרחב הביוספרי, רווחת התושבים והשמירה על השטחים הרגישים.
התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי ומקודמת ע”י מנהל התכנון בשיתוף עם המועצה האזורית. צוות מטעם המועצה בראשות אדר’ ברוך שמיר מהנדס המועצה, שותף מלא להובלת התהליך. 
כחלק מהתהליך ייערכו מפגשים עם הציבור הרחב ועם נציגי הישובים (מזכירים, יו”ר קיבוצים, מנהלי קהילה, ועדים מקומיים ועוד). מטרת המפגשים הראשונים היא לבסס מעורבות של תושבי המועצה האזורית בתהליך התכנון, ולקבל מידע רחב ככל האפשר על המועצה ויישוביה, הנושאים השונים המשפיעים על התכנון ועמדת הציבור ביחס אליהם. בנוסף יתקיימו מפגשים של צוותי התכנון עם כל ישוב בנפרד, במטרה לגבש את חזון ההתפתחות של כל ישוב והממשק שלו עם המועצה. 
יו”ר המועצה איציק חולבסקי: “תוכנית המתאר הכוללנית חשובה מאד למועצה ויישוביה. אני שמח מאד שהמועצה נבחרה ע”י מנהל התכנון לביצוע התוכנית הפיילוט במועצה אזורית. נוכחות הנהגות הישובים במפגש הייתה מרשימה מאד ומשקפת יחס רציני לתהליך החשוב. צוות התכנון שנבחר איכותי מאד ואני בטוח שיחד עם המועצה ויישוביה נביא לתוכנית מתאר איכותית ומוצלחת.” 


פי.סי.חץ