אפקט חיפה: רשויות נוספות נקראות לאסור כניסת רכבים מזהמים

אפקט חיפה: רשויות נוספות נקראות לאסור כניסת רכבים מזהמים

 


המשרד להגנת הסביבה מברך את מועצת העיר חיפה, אשר אישרה לאחרונה ברוב קולות חוק עזר עירוני, המהווה נדבך נוסף בקידום אזור אוויר נקי בחיפה. חיפה היא העיר הראשונה בישראל אשר קובעת כי רכבי דיזל מזהמים לא יכנסו לתחומה, כנהוג ביותר מ-200 ערים באירופה.
המשרד קורא לערים נוספות לשפר את איכות האוויר בגבולות שיפוטן ואת בריאות תושביהן, ולאמץ מדיניות דומה בקידום אזור אוויר נקי ואיסור כניסה לכלי רכב מזהמים, שלא יתקינו מסננים להפחתת זיהום האוויר. יצוין, כי לאחר אישור משרדי הפנים והמשפטים, חוק העזר יפורסם ברשומות וייכנס לתוקף - מה שיאפשר לערים נוספות לעשות שימוש בנוסח זה על-מנת לקבוע אצלן אזורי אוויר נקי דומים.
כתוצאה מהוראות למניעה וצמצום זיהום אוויר שהוציא המשרד להגנת הסביבה לציי כלי הרכב הכבד הגדולים בישראל, הותקנו בחודשים האחרונים מסנני חלקיקים ביותר מ-320 אוטובוסים של חברות אגד, אגד היסעים ודן, וכן במספר משאיות של עיריית תל-אביב. בשנת 2017 צפוי כי יותקנו כ-700 מסנני חלקיקים נוספים במימון המשרד, במסגרת תוכנית בהיקף של 11.5 מיליון שקל המיועדת לרכבי דיזל שכניסתם למפרץ חיפה תוגבל מתוקף הפיכתו ל”אזור אוויר נקי”.
המסננים המאושרים להתקנה בישראל מבטיחים הפחתה של למעלה מ-98% במספר החלקיקים הנפלטים. לאור הפחתה זו, כלי רכב שיותקן בו מסנן חלקיקים יוכל להמשיך לנוע באזורים בהם יאסר בעתיד השימוש בכלי רכב מזהמים.
כלי רכב המונעים באמצעות דיזל מתאפיינים בפליטת חלקיקים נשימים. חלקיקים אלו מורכבים בעיקר מפיח ומשאריות דלק לא שרוף, והם עלולים לחדור לעומק דרכי הנשימה ולגרום לסרטן, מחלות ריאות, לב וכלי דם. ריכוזים גבוהים של מזהם זה נרשמים באופן תדיר בתחנות ניטור הצמודות לצירי תחבורה ראשיים.
מסנני חלקיקים הם אמצעי הקצה היעילים ביותר בהפחתת פליטות חלקיקים מכלי רכב. התהליך שבו מתקינים מסנן חלקיקים על כלי רכב קיים נקרא רטרופיט, ובאירופה נוסעים כבר מאות אלפי כלי רכב שהותקן בהם מסנן חלקיקים בתהליך זה. 
“הגדרנו את חיפה כעיר החלוץ ליישום אזור אוויר נקי. כעת, אנחנו רואים את החזון מתממש ומסתכלים קדימה על ערים נוספות. הגדרתי את נושא צמצום זיהום האוויר מתחבורה כיעד מרכזי, ובמסגרת זו נשקיע 260 מיליון שקל בשנתיים הקרובות בתוכנית לאומית ייעודית בנושא”, אמר השר להגנת הסביבה, זאב אלקין.


פי.סי.חץ