אושרו תקנות המחייבות הפחתת פליטות מתחנות דלק

אושרו תקנות המחייבות הפחתת פליטות מתחנות דלק

תחנות תדלוק אחראיות על כ-20% מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים לאוויר בישראל

 

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה את התקנות שהתקין השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, המחייבות הפחתת פליטות אדי דלק מכלל תחנות הדלק בישראל. התקנות מחייבות את התחנות להתקין ולהפעיל מערכות מישוב אדים בתחנות דלק כמקובל במדינות מערב אירופה. התקנות יחייבו את כלל תחנות התדלוק תוך 90 ימים ממועד פרסומן. 
אדי דלק מורכבים ממגוון רב של תרכובות אורגניות נדיפות. תרכובות אלו מכילות בין היתר חומרים רעילים ומסרטנים אשר מסכנים את השוהים בתחנת הדלק ובסמוך לה. בין מרכיבי אדי הדלק בולט הבנזן, שהוגדר כמסרטן לאדם על ידי ארגון הבריאות העולמי. על בסיס מצאי הפליטות של המשרד להגנת הסביבה תחנות תדלוק אחראיות על כ-20% מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים לאוויר בישראל.
אדי הדלק נפלטים לאוויר במהלך פריקת בנזין ממכלית התדלוק למכל התת קרקעי של התחנה; בעת תדלוק כלי הרכב בבנזין; ובעת דליפת אדים הנובעת ממערכות דלק לא אטומות. ניתן לצמצם יותר מ-90% מפליטות אדי הדלק המתבצעות בעת פריקת בנזין ממיכלית התדלוק אל המכל התת קרקעי של התחנה, באמצעות התקנה והפעלה של מערכת מישוב אדים מסוג Stage I, אשר אוספת את אדי הדלק ומשיבה אותם למכלית; ולצמצם 85% מפליטות אדי דלק הנוצרות בעת תדלוק כלי רכב בבנזין, באמצעות התקנה והפעלה של מערכת מישוב אדים מסוג Stage II אשר יונקת את אדי הדלק ומשיבה אותם למיכל הבנזין של תחנת הדלק. 
המשרד החל לחייב באופן הדרגתי את תחנות התדלוק בישראל להתקין מערכות Stage I באמצעות תנאים ברישיון עסק כבר לפני כשני עשורים, והתקנה של מערכות מישוב אדים מסוג STAGE II נקבעה החל משנת 2007 בתנאי רישיון העסק של תחנות הדלק בהדרגה. אך כלי האכיפה הקיימים בחוק רישוי עסקים הם מצומצמים, ואינם כוללים עיצומים כספיים ועל כן התקנות כעת ייצרו נורמה חדשה. תחנת תדלוק שתפר את התקנות חשופה לעיצומים כספיים של 400 אלף שקל ואף יותר.
על פי נתוני המשרד, עלות רכישה והתקנה חד פעמית של מערכות השבת אדים Stage II בתחנת תדלוק טיפוסית מוערכת ב-200 אלף שקל. עם זאת, התקנת מערכת השבת אדים מסוג זה מניבה למפעיל התחנה חסכון בעלויות שוטפות עקב צמצום אידוי הדלק ומשום כך צמצום אבדן חומר גלם שעלותו רבה. 
להערכת המשרד להגנת הסביבה זיהום בהיקף זה יוצר כיום עלויות חיצוניות של המשק בסך 87 אלף שקל לשנה לכל תחנה, בשל חשיפת הציבור לזיהום אוויר המסכן את בריאותו. כלומר, ההסדרים המוצעים בתקנות מביאים לחסכון משמעותי למשק כולו וכן לתחנות הדלק עצמן.

*בתמונה - מערכת מישוב אדים בתחנת דלק סמוך לצומת נחשון. צילום: אמיר זלצברג


פי.סי.חץ