אלקין:

אלקין: "נפעל לפתיחת שוק פסולת האריזות לתחרות”

כיום פועל גוף מוכר אחד בשוק פסולת האריזות, תאגיד תמיר, ולכן המשרד להגנת הסביבה יפעל לקביעת כללים להסדרת פעילותם של כמה גופים מוכרים

 


המשרד להגנת הסביבה סבור כי ללא תיקוני חקיקה לא ניתן לקיים פעילות של יותר מתאגיד מיחזור אחד כגוף מוכר במסגרת חוק האריזות, מבלי לפגוע ברמת השירות השוויונית לכל אזרחי מדינת ישראל. 
כיום פועל רק גוף מוכר אחד בשוק פסולת האריזות, תאגיד תמיר, ולכן המשרד להגנת הסביבה יפעל לקביעת כללים להסדרת פעילותם של כמה גופים מוכרים. כללים אלו יהיו בסיס לתיקון החקיקה הנדרש טרם מתן הכרה לגופים נוספים.
הכרה בגוף מוכר נוסף משמעה פתיחת שוק פסולת האריזות לפעילות של יותר מגוף אחד. מנגד, לא נקבעו בחוק כללים המסדירים את הפעילות של כמה גופים מוכרים – כללים שיבטיחו את רמת השירות השוויונית לכל אזרחי מדינת ישראל ושיבטיחו את השמירה על יישום מטרות חוק האריזות.
לנוכח זאת, הודיע המשרד לשלוש החברות שביקשו הכרה כגוף מוכר, "א.מ.י.ר גלובל גרין 2013", "המסלול הירוק" ו"נטלי", כי קיים חשש ממשי שמתן ההכרה יפגע ביישום מטרות החוק, ועל כן, ניתנה לחברות הזדמנות להתייחס בכתב בתוך 30 יום לפני קבלת החלטה סופית. 
החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 הטיל חובות עמידה ביעדי מיחזור של פסולת אריזות על היצרנים והיבואנים במדינת ישראל.
בחוק נקבע כי לשם קיום חובות אלו על היצרנים והיבואנים להתקשר עם גוף מוכר, שיבצע בעבורם את הפעולות המתאימות לשם כך. עם פעולות אלו נמנית, בין היתר, פעילות חובה מול רשויות מקומיות באופן שוויוני לשם מימון הסדרי הפרדת פסולת אריזות. החוק קובע כי הטיפול בפסולת, שהוא מעין "מוצר ציבורי", הוא במימון פרטי ולא במימון תקציב ציבורי. 
יצוין, כי במרבית מדינות מערב אירופה המיישמות את חוק האריזות במתכונת הדומה לחוק הישראלי דוגמת הולנד, ספרד ואחרות מיושם חוק האריזות באמצעות גוף מוכר אחד בלבד. ואילו במודל הבלגי שעליו מבוסס חוק האריזות הישראלי קיימים בפועל שני תאגידי מיחזור, אחד מהם אחראי לפסולת מבתי העסק והשני לפסולת הביתית, כך שאין חפיפה בפעילותם.
במדינות גרמניה ואוסטריה שבהן יותר מגוף מוכר אחד במנגנון הדומה לזה של מדינת ישראל, נעשתה ההכרה בגופים נוספים לאחר עשר שנים לפחות של יישום חוק האריזות. 
השר להגנת הסביבה זאב אלקין: "אנו פועלים לקביעת כללים להסדרת פעילותם של מספר גופים מוכרים בשוק האריזות, כדי להבטיח רמת שירות זהה בכל הרשויות המקומיות. על כן נפעל לתיקון החקיקה בנושא שיאפשר את פתיחת שוק הפסולת לתחרות, מבלי לפגוע ברמת השירות לאזרח".

*בתמונה - מיון פסולת אריזות בתחנת המיון בעפולה. צילום: אופק גל


פי.סי.חץ