ירידה של כ-80% מהרבעון המקביל במכירת שקיות חד פעמיות

ירידה של כ-80% מהרבעון המקביל במכירת שקיות חד פעמיות

 

הצרכנים בישראל ממשיכים לצרוך פחות שקיות נשיאה חד-פעמיות, ולוקחים כל שקית ברצינות. מנתונים שמפרסם המשרד להגנת הסביבה עולה, כי ברבעון השני של 2017 נמכרו כ-95 מיליון שקיות על-ידי הקמעונאים הגדולים, ירידה של כ-80% מהרבעון המקביל, הרבעון השני של 2016.
בתקופה המקבילה אשתקד, טרם כניסתו לתוקף של החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, דווח על כ-450 מיליון שקיות שנרכשו על-ידי הקמעונאים הגדולים לחלוקה. כלומר, הפחתה חסרת תקדים של יותר מ-350 מיליון שקיות המהווים יותר מ-1,800 טונות פלסטיק.
המשרד ביצע עדכון של מספרי הרבעון הראשון, תוך הטמעת דיווחי 7 קמעונאים שלא העבירו נתונים במועד. בעקבות הליכי אכיפה שהמשרד החל כנגדם, הושלמו כלל הדיווחים לרבעון הראשון של 2017, ומהם עולה כי ברבעון הראשון של 2017 נמכרו כ-78 מיליון שקיות על ידי הקמעונאים הגדולים, ירידה של כ-80% מהרבעון הרביעי של 2016, טרם כניסת החוק לתוקף. ברבעון הרביעי של 2016 דווח על כ-380 מיליון שקיות שנרכשו על ידי הקמעונאים הגדולים לחלוקה (מספר הכולל את כלל הקמעונאים).
30 ביולי 2017 היה היום האחרון לדיווח, מכוח החוק, של הקמעונאים הגדולים על מכירת שקיות נשיאה חד פעמיות לרבעון השני של 2017, והצגת אישור מתאים להוכחת הפקדת היטל השקיות בקרן לשמירת הניקיון. הסכומים הללו משמשים עבור מטרות שנקבעו בחוק, בהן עידוד השימוש באמצעי נשיאה רב פעמיים, חינוך והסברה להטמעת מטרות החוק וביצוע פעולות ניקיון.
מתוך 21 קמעונאים גדולים החייבים בהוראות החוק, בהתאם לרשימה שפורסמה ביום 28 במאי 2017, מסרו 19 קמעונאים את הנתונים על-פי חוק.
מדובר בשיפור באחוז הדיווח לעומת הרבעון הראשון של 2017, בין היתר בעקבות צעדי האכיפה בהם החל המשרד ברבעון הקודם. לגבי שני קמעונאים שטרם דיווחו ושילמו היטל כחוק בוצעה הערכה חשבונאית למספר השקיות שמכרו, ועל כן נתוני הרבעון השני של 2017 עדיין נתונים לשינוי. בסיום הרבעון השלישי, המשרד יעדכן את היקף השקיות לרבעון השני ויפרסם אותו. 

*בתמונה - תיק בד לשימוש רב פעמי. צילום: גליה פסטרנק


פי.סי.חץ