ביהמ

ביהמ"ש בחיפה הרשיע את צים בזיהום הים בשמן

 

‏‏‏‏‏‏‏‏בעקבות כתבי אישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה נגד חברת צים שירותי ספנות אשר הפעילה אונייה שזיהמה מי ים בשמן; נגד חברת Kateland Navigation SA בעלת האונייה; ונגד רב החובל של האונייה והמכונאי הראשי, הרשיעה לאחרונה סגנית נשיא ביהמ"ש השלום בחיפה, השופטת אורית קנטור, שלושה מהנאשמים.
בית המשפט הטיל על חברת Kateland Navigation SA קנס בסך 15,000 שקל והתחייבות כספית בסך 100 אלף שקל להימנע מלעבור על אחת מהעבירות בגינן הורשעה למשך שנתיים. בנוסף, בית המשפט הטיל על חברת צים שירותי ספנות קנס בסך 300 אלף שקל ועל המכונאי הראשי קנס בסך 25 אלף שקל או 4 חודשי מאסר והתחייבות כספית בסך 25 אלף שקל להימנע מלעבור על אחת העבירות בגינן הורשע למשך שנתיים. לצד זאת, בית המשפט ביטל את הרשעתו של רב החובל של האונייה, אך חייב אותו בפיצוי בסך 25 אלף שקל ושירות לתועלת הציבור בהיקף של 50 שעות. כספי הקנסות והפיצוי יועברו לטובת הקרן למניעת זיהום ים במשרד להגנת הסביבה.
המקרה הנדון אירע באוגוסט 2015, עת עגנה האונייה Zim Vancouver במימי נמל חיפה ותידלקה. לפני התדלוק ובעת התדלוק, צוות האונייה לא וידא כי פתחי הניקוז בסיפון הספינה סגורים, דבר המנוגד לתקנות הנמלים ולנוהלי החברה.
במהלך התדלוק פרץ שמן (דלק) מצינור האוורור של שני מכלי דלק, הציף את מאצרת התדלוק, גלש וזרם לפתחי הניקוז שהיו פתוחים - ודרכם גלש לים ולרשות הרבים. כמות השמן שהגיעה לים מוערכת בכ-8-10 טון. בעקבות מקרה זה הגיש המשרד להגנת הסביבה כתבי אישום.

*בתמונה - צילום: שרון עדי, המשרד להגנת הסביבה


פי.סי.חץ