אושרו תקנות המחייבות פרסום נתוני זיהום האוויר הנפלט מרכבים חדשים

אושרו תקנות המחייבות פרסום נתוני זיהום האוויר הנפלט מרכבים חדשים

ועדת הכלכלה אישרה תקנות המחייבות פרסום נתוני צריכת הדלק וזיהום האוויר הנפלט מרכבים חדשים.
השר להגנת הסביבה גלעד ארדן אשר יזם את ההצעה בכנסת הקודמת: "להערכת המשרד להגנת הסביבה, יותר מאלף איש מתים מידי שנה מזיהום אוויר באזור תל אביב בלבד, ועלינו לעשות כל דבר כדי לצמצם נתון קשה זה. חובת פרסום רמת הזיהום מכלי רכב שאישרנו היום היא צעד חשוב בהטמעת השיקולים הסביבתיים בקרב הציבור הרחב ואני מקוה שבעקבות פרסום רמת הזיהום של כלי רכב חדשים, תגבר רכישת רכבים "ידידותיים לסביבה" ויופחת זיהום האוויר והפגיעה בבריאות הציבור".
המשרד להגנת הסביבה פועל, כחלק מיישום חוק אוויר נקי, לקביעה של תקנות חדשות בתחום זיהום האוויר מכלי רכב.
בהתאם לתקנות, בכל פרסומת לרכב חדש, תופיע דרגת זיהום האוויר המבוססת על מזהמי האוויר וגזי החממה הנפלטים מהרכב. לכל רכב תקבע דרגה, במדרג שבין 1, לרכב המזהם פחות, ל- 15 לרכב המזהם יותר. כמו כן, הפרסומת לרכב תכלול נתוני בדיקות מעבדה לגבי צריכת הדלק בנסיעה עירונית ובינעירונית. לפי החוק, בפרסומות ובאולמות התצוגה, תופיע מודעה בהתאם לדוגמא המצורפת.
לדברי השר ארדן, עם כניסת התקנות לתוקף, יהיו לרוכש הרכב נתונים לגבי רמת הזיהום הנפלט מהרכב לסביבה, וכן נתוני צריכת הדלק, שיעזרו לו לבחור את הרכב הנקי והחסכוני ביותר עבורו.
השר להגנת הסביבה מסר, כי מטרת החוק הינה להגביר את השקיפות והמודעות לנושא הסביבתי בקרב הצרכנים.
יש לציין כי בהתאם לחוק, גם פרסומות בכלי התקשורת האלקטרוניים יחויבו בגילוי נתוני זיהום האוויר וצריכת הדלק.


פי.סי.חץ