יבואני הרכב חויבו לפרסם את מידת זיהום כלי הרכב

יבואני הרכב חויבו לפרסם את מידת זיהום כלי הרכב

על-פי החוק החדש, כלי הרכב יסווגו על-פי סולם צבעים, כך שכל רכב יסווג בצבע שונה לפי כמות המזהמים שהוא פולט.

ב-30 לאוקטובר נכנסו לתוקף תקנות חוק "אוויר נקי" המחייבות את יבואני הרכב לפרסם את דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק של כלי הרכב.
על נתונים אלו להופיע בכל פרסומת של כלי הרכב בהיקף של 7% משטח הפרסום הכולל וגם בפרסומים באולמות המכירה. על-פי החוק החדש, כלי הרכב יסווגו על-פי סולם צבעים, כך שכל רכב יסווג בצבע שונה לפי כמות המזהמים שהוא פולט. יצוין, כי חלק מיבואני הרכב כבר הקדימו את החוק החדש והחלו לפרסם את הנתונים הנדרשים במודעות הפרסום שלהם.
חוק "אוויר נקי" הוגש לראשונה כהצעת חוק פרטית של השר להגנת הסביבה גלעד ארדן, כשזה עוד כיהן כחבר-כנסת מן השורה וכיושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת.
החוק בא להבטיח כי לצרכני הרכב תהיה נגישות מלאה למידע על נתוני פליטת המזהמים ממכוניות, מתוך כוונה לעודד שקיפות מירבית ולהביא לרכישה מוגברת של מכוניות ידידותיות לסביבה.
השר ארדן אמר בתגובה כי "מדי שנה מתים כ-1,000 ישראלים ממחלות ומסיבוכים הקשורים בזיהום אוויר. על-כן יש צורך לעודד את ציבור הצרכנים בישראל לרכוש כלי רכב פחות מזהמים. התקנות נועדו להבטיח כי יצרני הרכב יפעלו לעידוד שימוש בטכנולוגיות 'ירוקות', יגבירו את הייבוא של רכבים נקיים יותר לארץ ויפחיתו את הפגיעה בסביבה ובאזרחי המדינה".
אולם, חוגים בענף מעריכים כי השפעת הצעד תהיה שולית, בין השאר בשל העובדה שהלקוחות ברוב פלחי השוק בישראל מייחסים חשיבות נמוכה לרמת הפליטה במערכת שיקולי הבחירה ברכב חדש. בנוסף, מציינים בענף כי נתוני צריכת הדלק הרשמיים של היצרנים, שאותם חובה לציין, הם בדרך כלל רק אינדיקציה כללית להשוואה יחסית בין דגמים שונים.
יצוין, כי החל מה-30 לדצמבר תחול החובה החדשה גם על פרסומות לכלי רכב דו-גלגליים.


פי.סי.חץ