תוכנית חומש

תוכנית חומש

המשרד להגנת הסביבה יתמקד בשנים הקרובות בחמישה יעדים מרכזיים

לנוכח היתרון והידע הישראלי בטכנולוגיות של התפלת מים, מלחמה במידבור, חקלאות חסכונית במים ואנרגיות מתחדשות, סבור השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, כי הנושא הסביבתי יכול להיות אחד המנועים המרכזיים לצמיחת המשק הישראלי. 

ארדן הציג לאחרונה בפני הממשלה את מדיניות משרדו לשנים הקרובות ואשר מתמקדת בחמישה יעדים מרכזיים:
הפיכת הפסולת ממפגע למשאב כלכלי - אחד הנושאים המרכזיים שבתחום אחריות המשרד להגנת הסביבה הוא הטיפול בפסולת. ניתן לייצר שוק כלכלי חדש של שימוש בפסולת הביתית. הכספים המוקצים לנושא עומדים כיום על כ-200 מליון ₪ שמקורם בהיטל ההטמנה אך צפויים לגדול כתוצאה מחקיקת חוק האריזות. היעד שהציג השר הוא של הגדלת המיחזור בישראל ל 50% מסך הפסולת עד 2015.

מניעה והפחתת זיהום האוויר בישראל - בימים אלה נערך המשרד ליישומו של חוק אוויר נקי אשר יכנס לתוקפו בשנת 2011. ההכנות כוללות: הכנת תשתית להוצאת התרי פליטה למפעלים הגדולים, קביעת ערכי איכות אוויר, הנחיות לגביית אגרות מהמפעלים גדולים, הכנת תוכנית לאומת להפחתת זהום אוויר ואישורה בממשלה, הסמכת והכשרת מפקחים כאמור בחוק, התקנת תקנות בנושא זיהום אוויר מרכב, והתקנת תקנות למשק החשמל. יישום בחוק צפוי להביא להפחתה משמעותית בזיהום האוויר בישראל. 
היערכות לשינוי אקלים - במהלך חודש דצמבר 2009 ייערך בקופנהגן כנס האקלים העולמי ובשונה מפרוטוקול קיוטו בו ישראל לא נכללה במסגרת המדינות המפותחות, סביר להניח כי ישראל תידרש להפחתה של פליטות גזי חממה. המשרד שכר את חברת הייעוץ הבינלאומית 'מקינזי' כדי שתייעץ לו בתהליך הכנת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה שתוצג ותידון בממשלה. השר ארדן אמר כי על הממשלה להתחייב להפחתה שאפתנית שתחייב התייעלות אנרגטית משמעותית בישראל ושינויים התנהגותיים רבים של אזרחי המדינה. הגברת אכיפה - מדיניות המשרד היא "אפס סובלנות כלפי מעוולים סביבתיים". גובש נוהל אכיפה חדש המקצר באופן משמעותי את לוחות הזמנים למעבר מאכיפה מנהלית לפלילית. כמו כן יעשה שימוש נרחב יותר מבעבר באכיפה כלכלית, הטמעת עיצומים כספיים והטלת אחריות אישית על מנהלים ('צווים אישיים').
חינוך סביבתי והטמעת אורח חיים מקיים - שינוי משמעותי במצב הסביבה יבוא מתוך פיתוח אחריות ומחויבות אישית של כל אזרחי המדינה להגנה על הסביבה. המשרד בשיתוף משרד החינוך מוביל מערכת הכשרות לאלפי מורים, גננות וכל השדרה החינוכית פדגוגית וכן פיתוח תכניות העשרה בחינוך הלא פורמאלי. מתוך ראיית הדור הצעיר כמי שיכול להוביל את המהפכה הסביבתית, הוכפלו פי שישה התקציבים להסמכת גנים ובתי ספר ירוקים.  השר ארדן הדגיש, כי לנושאי הסביבה עלויות כלכליות, וכי סיכונים סביבתיים הופכים לסיכונים כלכליים-פיננסיים. לדבריו, נושאי הסביבה מייצרים הזדמנויות כלכליות רבות ושווקים חדשים, ועתיד המחקר והפיתוח הוא בנושאי הסביבה, בהם ישראל יכולה להיות מובילה עולמית ביצירת מענה לצרכים העתידיים תחת עקרונות הקיימות. 


פי.סי.חץ