הצעת חוק אכיפה סביבתית עברה בקריאה ראשונה

הצעת חוק אכיפה סביבתית עברה בקריאה ראשונה

סמכויות הפיקוח והאכיפה יורחבו וירוכזו תחת חוק אחד

הצעת חוק אכיפה סביבתית, שיזם המשרד להגנת הסביבה, עברה בחודש שעבר בכנסת בקריאה ראשונה. הצעת החוק מבקשת להחיל סמכויות פיקוח של המשרד גם על המדינה ומוסדותיה, בעיקר בנוגע לצה"ל וגופי הביטחון (להם יקבע נוהל אכיפה נפרד).

כמו כן, מבקשת הצעת החוק להרחיב את סמכויות המפקחים, בין היתר בסמכות להיכנס למקום, ליטול דוגמאות ולערוך מדידות, לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה סביבתית, וכן לערוך חקירות.

השר גלעד ארדן: "חקיקת חוק אכיפה סביבתית שמשרדי מוביל הינו חלק ממדיניות כוללת של המשרד להגנת הסביבה לגלות אפס סובלנות כלפי מזהמים. לדאבוני, אנו נתקלים לא אחת במקרים שבהם גופים שונים של המדינה מתחמקים מקבלת אחריות על הזיהום שהם יוצרים, ולא מאפשרים למפקחי המשרד לעשות עבודתם נאמנה. אין גורם במדינה שעומד מעל לחוק, בטח בכל הקשור בשמירה על הסביבה של כולנו, ולכן אני רואה חשיבות רבה בסיום הליך החקיקה של חוק חשוב זה, שמסדיר את סמכויות מפקחי המשרד ומאפשר להם לבקר גם את פעילות המדינה ומוסדותיה".

השר ארדן הוסיף, כי בכל הנוגע לגופים ביטחוניים כמו הצבא, מפעלים ביטחוניים, המשטרה ושאר גופים בעלי אופי פעילות מבצעי ומודיעיני רגיש, פעילות האכיפה תתבצע לפי נוהל שיקבע, אשר יסדיר את האכיפה כלפי גופים אלה, תוך התחשבות במאפייני פעילותם המיוחדים ובצורך לשמור על אבטחת מידע.בשנת 1991 החלה לפעול במשרד להגנת הסביבה "המשטרה הירוקה".

תפקידה הוא אכיפת חוקים, תקנות וצווים בנושא איכות הסביבה בישראל, וכל זאת יחד עם גוף אוכף נוסף במשרד להגנת הסביבה שהוא "אגף ים וחופים", האמון על פיקוח ואכיפה של החוקים למניעת זיהום הים והחופים. עובדי גופים אלה הינם עובדי המשרד להגנת הסביבה, אשר השר להגנת הסביבה הסמיך אותם בסמכויות פיקוח ואכיפה לפי החוקים השונים.כאמור, למפקחים עובדי המשרד להגנת הסביבה סמכויות לפי מספר רב של חוקים, כאשר סוג הסמכויות ומהותן משתנה מחוק לחוק. כאמור, הצעת חוק אכיפה סביבתית נועד לרכז את סמכויות הפיקוח והאכיפה תחת חוק אחד, תוך הרחבת הסמכויות הקיימות של מפקחי המשרד.


פי.סי.חץ