דוח מצב חופי ישראל

דוח מצב חופי ישראל

צל"ש: עד לסוף השנה התייצב המדד על "נקי"

 המשרד להגנת הסביבה פרסם את דוח סיכום מצב ניקיון החופים לשנת 2009, מתוכו עולה כי למרות שיפור במצב החופים ביחס לשנים קודמות, גם בשנה זו חופי ישראל הבלתי מוכרזים היו מזוהמים. בסיכום נמצא כי רק בחלק מהזמן (60%) החופים היו נקיים עד נקיים מאד, ובדירוג הכולל של המשרד, רק 60% מהחופים נחשבים נקיים.

הרשויות בהן החופים הנקיים ביותר: תל אביב, בת ים ואילת.
הרשויות בהן חופים מזוהמים ביותר: עמק חפר, חוף השרון, גן רווה.

השר להגנת הסביבה: "הקלות שבה ניתן לפגוע בחופים ולזהם אותם מוכיחים עד כמה קל להרוס משאב טבע השייך לכולם, ועד כמה היחס הסלחני כלפי הפוגעים חייב לעבור מפנה."

המשרד להגנת הסביבה פועל במספר מישורים במסגרת התוכנית "חוף נקי", כדי להבטיח לציבור הנאה מחופים נקיים יותר. בין היתר, עיבוי מערך האכיפה כנגד מפגעים ועבודה מול הרשויות המקומיות שאחראיות על שמירת ניקיון החופים בתחומן באמצעות פעולות של חינוך והסברה.

עיקרי ממצאי הדוח:

בסיכום שנתי נמצאו 60% מהחופים נקיים, וכלל החופים היו נקיים 60% מהזמן. בעוד שבתחילת השנה המדד הארצי הראה מגמה של "בינוני", הרי שבהמשכה ועד לסוף השנה התייצב המדד על "נקי". עיקר המקרים בהם החופים נמצאו מלוכלכים מאד היו בארועי סערות ופליטת פסולת רבה מהים, להם לא נתנו כל הרשויות מענה הולם.

במסגרת זו יש לציין כי ביצועי רשות הטבע והגנים בחופי המרכז בתחום ניקיון החופים, היו חלשים ביחס לציפייה מארגון שמטרתו לשמור על הטבע וממומן ב-100% מעלות הניקוי. לדוגמא: גן לאומי נחל שורק נמצא מרבית השנה לא נקי.

שיפור בתחום פריצות הביוב שהסתיימו בים
ניכרת מגמת שיפור ביחס לשנים קודמות, אולם גם בשנת 2010 אנו עדים לפריצות ביוב ולפתיחה של תיקי חקירה. כך, בשנת 2008 היו 14 מקרי פריצות, בשנת 2009 היו 10 מקרים (מתוכם נפתחו 2 תיקי חקירה) וברבעון הראשון של 2010 היו 4 מקרים (מתוכם נפתח תיק חקירה אחד). יש לציין כי הרשות הבעייתית ביותר בנושא היא עיריית חיפה עם 3 מקרים ב-2008, 8 מקרים ב-2009 ו-2 מקרים ב-2010 ואף הוצאה נגדה התראה בסוף 2009. 


פי.סי.חץ