הוצגה תוכנית כוללת לטיפול בפסולת בירושלים

הוצגה תוכנית כוללת לטיפול בפסולת בירושלים

במשרד להגנת הסביבה אומרים כי אופן הטיפול בפסולת ואחוזי המיחזור של עיריית ירושלים הם מהנמוכים ביותר במדינה. "המשרד להגנת הסביבה רואה את ההכרח לשנות ולהעלות את העלאת אחוז מיחזור הפסולת בעיר כיעד חשוב ביותר. אתר הטמנת הפסולת באבו דיס הוא האתר האחרון בארץ אשר

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, וראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, נועדו לאחרונה בנושא סגירת אתר הטמנת הפסולת באבו דיס ותוכנית כוללת לעתיד הטיפול בפסולת בירושלים . במהלך הפגישה הציג ראש העיר תוכנית אסטרטגית לטיפול בפסולת העירונית.

במשרד להגנת הסביבה אומרים כי אופן הטיפול בפסולת ואחוזי המיחזור של עיריית ירושלים הם מהנמוכים ביותר במדינה. "המשרד להגנת הסביבה רואה את ההכרח לשנות ולהעלות את העלאת אחוז מיחזור הפסולת בעיר כיעד חשוב ביותר. אתר הטמנת הפסולת באבו דיס הוא האתר האחרון בארץ אשר עדיין פועל בנורמות פרימיטיביות'' .
השר ארדן הבהיר ש''סגירת אתר אבו דיס הוא אינטרס משותף, אך לעיתים כשיש פתרון קל זמין וזול הוא מהווה חסם לפתרונות נכונים יותר בסדר עדיפות של כל גוף שמקבל החלטות בתקציב נתון".
ברקת  ציין כי לצערו, עיריית ירושלים לא השכילה עד כה להבין את החשיבות בהתנתקות מאבו דיס לטווח ארוך והצהיר כי העירייה תיקח מעתה אחריות לטיפול ראוי בפסולת ובמיחזורה. ברקת הציג בפני השר ארדן תוכנית אסטרטגית בעלות של 80 מליון ש''ח לשלוש השנים הקרובות. עיקרי התוכנית שהוצגה:
1). באופן מיידי, תשנע העירייה 10% מהפסולת לאתר אפעה ותיישם הפרדה במקור לשני זרמים בשתי שכונות בעיר.
2). במקביל העירייה תתכנן ותקים מרכז מיון ושינוע של כלל הפסולת העירונית. המרכז יוקם בתוך כשנתיים וחצי.
3). בתוך כ–5 שנים, יוקם מפעל לטיפול בפסולת שיאפשר מיחזור של מירב הפסולת העירונית של העירייה בטכנולוגיה מתקדמת של הפקת אנרגיה מפסולת או טכנולוגיה אחרת שתומלץ על ידי המשרד.
ראש העיר טען כי לצורך יישום התוכנית נדרשת השתתפות של המדינה ב 30 מליון שקל. השר ארדן ציין כי לא יסכים להתניה של מעבר לטיפול ראוי בפסולת במימון הפרויקט על ידי המדינה. ''את אותה הדרישה יוכל להפנות כל בעל מפעל וראש רשות שנדרש לשיפור עמידה ברף סביבתי''.


פי.סי.חץ