צה

צה"ל מצטרף למיזם לתיעוד פליטות גזי חממה

בחודשים האחרונים אף השתלב מנהל הגנת הסביבה של אט"ל, הגוף האמון על תחום זה ברמה המטכ"לית, בדיוני הוועדה אשר קבעה את מנגנוני הפעולה של מערך הרישום והדיווח, וגוף זה אף ירכז את הרישום והעברת הנתונים בצה"ל. גזי החממה פוגעים בסביבה ועל פי מחקרים רבים גורמים להת

צה"ל צפוי להצטרף לפיילוט לרישום ודיווח פליטות גזי חממה במהלך שנת 2010, במסגרתו יידרש לעקוב אחר כמות הגזים מסוג זה הנפלטים כתוצאה מפעילות יחידות צה"ל ולדווח על כך למשרד להגנת הסביבה, על בסיס שנתי. נוסף על צה"ל לוקחים חלק בפיילוט זה גורמים רבים מהמגזר האזרחי, ביניהם חברת החשמל, התאחדות התעשיינים וחברת "אגד".     

בחודשים האחרונים אף השתלב מנהל הגנת הסביבה של אט"ל, הגוף האמון על תחום זה ברמה המטכ"לית, בדיוני הוועדה אשר קבעה את מנגנוני הפעולה של מערך הרישום והדיווח, וגוף זה אף ירכז את הרישום והעברת הנתונים בצה"ל. גזי החממה פוגעים בסביבה ועל פי מחקרים רבים גורמים להתחממות כדור הארץ.

המערך לדיווח ולרישום פליטת גזי חממה הוקם על מנת לעקוב אחר פליטת גזים מסוג זה לאוויר בישראל, ובשלב הבא, לפעול להקטנת הכמות. ישראל, אשר נחשבת למדינה מתפתחת ולא מפותחת, איננה מחויבת על פי אמנת קיוטו (1997) לבצע מעקב אחר פליטות גזי החממה. למרות זאת, בחרו במשרד להגנת הסביבה ובמוסד "שמואל נאמן" שבטכניון, לפעול בנושא ולהקים את המערך המדובר. המערך, התנדבותי בשלב זה, יהפוך בעתיד למחייב כלפי כלל החברות בישראל. במהלך שנת 2009 שקדה הוועדה, שכללה אף נציגים מטעם הציבור ומארגון "אדם טבע ודין", על בניית מנגנון הפעולה של המערך, אשר הוצג לאחרונה בוועידת האקלים בקופנהגן.  

במסגרת הפיילוט שיתבצע השנה לא תימדד בפועל כמות הגזים הנפלטים, אלא תחושב על בסיס נתוני צריכת הדלק והחשמל ופרמטרים נוספים. בנוסף, במספר בסיסים תתבצע בדיקה פרטנית יותר, אשר תכלול ספירה מדויקת של כמות כלי הרכב, המזגנים ועוד. "לא צפוי להיות הבדל גדול בין כמות הפליטות בשתי שיטות המעקב, אך העבודה הפרטנית בבסיסים תאפשר לנו לערב בנושא את המפקדים ולהעלות את המודעות לנושא", הסבירה רס"ן שרון מישר, רמ"ד מחקר ופיתוח סביבתי וגורמי סיכון במינהל הגנת הסביבה של אט"ל               .


פי.סי.חץ