כתב אישום בגין זיהום אוויר נגד חיפה כימיקלים

כתב אישום בגין זיהום אוויר נגד חיפה כימיקלים

המשרד להגנת הסביבה הגיש לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום כנגד חברת חיפה כימיקלים דרום, וכנגד שניים ממנהליה, בגין גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר והפרת תנאים ברישיון העסק.
כתב האישום כלל גם עבירות של גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר בנסיבות מחמירות, או על ידי חומר מסוכן. בחלק מהמדידות נמדדו חריגות של אלפי אחוזים מן הריכוזים המרביים שבתנאי רישיון העסק.
הנאשמים חשודים כי הפרו במעשיהם את תנאי רישיון העסק שניתנו לחברה: בחריגה ברמות הפליטות המותרות בארובה, באי קיום חובת הדיווח למשרד להגנת הסביבה על תוצאות הבדיקות התקופתיות באי עמידה בחובת הגשת תוכנית להתמודדות עם פליטות חריגות ועמידה ברמות הפליטה שנקבעו למפעל.


פי.סי.חץ