אושרה הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים

אושרה הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים

עידוד השימוש באופניים ככלי תחבורה חלופי לרכב הפרטי, באופן שיפחית את הגודש בדרכים ויצמצם את זיהום האוויר ואת התלות בדלקים

הצעת החוק לעידוד תחבורת אופניים שיוזמים ח"כ דב חנין וח"כ מיכאל מלכיאור, אושרה ע"י ועדת הפנים והסביבה.
הצעת החוק כוללת: הקצאת תקציבים לפיתוח שבילי אופניים בערים, הסדרת האפשרות להעלאת אופניים לרכבת, יצירת תמריצים כלכליים לעידוד תחבורת אופניים, הסדרת התקנת חניית אופניים ומקלחות לרוכבים בבנייני ציבור ובמקומות עבודה, חובת חבישת קסדה לילדים מתחת לגיל 16. הוועדה הציעה שכל רשות מקומית שמונה יותר מ-30 אלף תושבים, תהיה מחוייבת להגיש לוועדה המקומית תוכנית מתאר לסלילת שבילי אופניים, בתוך שנתיים. החלטה סופית לגבי גודל הרשות שתחוייב בחוק תתקבל בהמשך הדיונים.
כמו כן, הוועדה החליטה כי סעיף בהצעת החוק לפיו מקומות עבודה יקצו מקלחות לעובדים יהיה בגדר רשות ויישאר לשיקול דעתם של המנהלים. מטרת המקלחות היא להקל על עובדים שיבחרו להגיע למקום עבודתם באופניים, וירצו להתרענן בתום הנסיעה. עוד הוחלט כי מקומות עבודה יחוייבו להקצות מקומות חנייה לאופניים.
מנכ"ל עמותת אדם טבע ודין, עו"ד ציפי איסר-איציק: "החוק לעידוד תחבורת אופניים מציע שורה של הסדרים לקידום ועידוד השימוש באופניים ככלי תחבורה חלופי לרכב הפרטי, באופן שיפחית את הגודש בדרכים ויצמצם את זיהום האוויר ואת התלות בדלקים. הרכיבה על אופניים היא אחד מאמצעי התחבורה הידידותיים ביותר לסביבה, והיא תורמת הן לבריאות הרוכב והן לאיכות הסביבה ובריאות הציבור, לצד תרומתה לשיפור הנגישות לתעסוקה ולחינוך עבור מגזרים רחבים".


פי.סי.חץ