ישראל ממחזרת

ישראל ממחזרת

הושקה תוכנית סיוע מקיפה למיחזור והפרדת הפסולת ברשויות, בעלות 200 מיליון ש"ח

המשרד להגנת הסביבה פנה לרשויות המקומיות בבקשה לקבל הצעות להפרדת כלל הפסולת הביתית בתחומן ("קול קורא"), בתמורה למתן חבילת סיוע ייחודית מטעם המשרד. תנאי מרכזי לסיוע הוא מעבר להפרדה במקור של הפסולת הביתית בלוח זמנים קצר שלא יעלה על שלוש שנים.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "הסיוע המקיף לרשויות ייצור מציאות חדשה בישראל שבה הציבור יוכל להפריד את הפסולת בביתו ולקחת חלק פעיל במהפכת המחזור. הפרדת הפסולת והעברתה למיחזור תימנע את המשך זיהום הקרקע ותפיסת השטחים הפתוחים, תיצור אלפי מקומות עבודה חדשים ותאפשר לייצר מהפסולת הביתית קומפוסט לחקלאות וחשמל נקי יותר".

בישראל מיוצרת מדי שנה 6 מליון טון פסולת, מתוכה 4.2 מליון טון מיוצרים במשקי בית והשאר בתעשייה. בממוצע, מייצרת כל נפש 590 ק"ג פסולת בשנה. כיום, 75% מהפסולת מוטמנת, כשבפסולת הביתית 87% מוטמנים והיתרה ממוחזרים.

מחישובים שנעשו במשרד להגנת הסביבה עולה כי העלויות הישירות (תשלום לתחנת מעבר, שינוע ותשלום לכניסה במטמנה) מסתכמות ב-185 ש"ח לטון פסולת ואילו העלויות העקיפות (פליטות גזי חממה וזיהום אויר, ירידת ערך הקרקע, שינוע ועוד) מייקרות ב-115 ש"ח לטון נוספים. כך שסה"כ עלויות ההטמנה בשנה - לפחות 1,260,000,000 ש"ח.

להערכת המשרד, באמצעות תוכנית הסיוע יכנסו לתהליך הפרדת הפסולת כחצי מליון תושבים כבר בשלב הראשון של התוכנית (סוף שנת 2013) ותמוחזר פסולת ביתית בהיקף של כ- 150 אלף טון לשנה. כספי הסיוע בסך 200 מיליון ש"ח  אותם מקצה המשרד יסייעו לרשויות במימון הפעילויות הבאות:

• רכישת פחים למיון הפסולת לשני זרמים. פחים שיוצבו בשטחים ציבוריים ופחים לבתי התושבים פנימה.

• רכישת משאיות לאיסוף פסולת מופרדת במקור.

• שיפוץ והתאמת חדרי ומשטחי אשפה במבני המגורים ברשות.

• פעילות מקומית לפרסום והסברה של מהלך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים ברשות.

• ליווי תפעולי של המעבר להפרדת הפסולת במקור לשני זרמים ברשות.

בנוסף, המשרד יעניק "תמריץ בית אב" להפרדת הפסולת לשני זרמים- רשות שתעביר את תושביה להפרדת פחים תקבל סכום קבוע נוסף של כ- 132 ₪ בגין כל 'בית אב' בכל שנה משנות הפרויקט.

מאז הכריז השר ארדן על תוכנית הסיוע להפרדת הפסולת במקור, רשויות מקומיות רבות כבר הביעו עניין רב להשתתף במהפכת המחזור. 124 רשויות הגישו בקשות לתמיכה להכנת תוכניות מפורטות ליישום הפרדת הפסולת במקור ו- 65 רשויות נוספות הגישו בקשות לקבלת תמיכה בהכנת תוכניות אב (בתמיכה הממומנת מתקציב נוסף אותו הקצה המשרד למטרות אלה).

יש לציין, כי במהלך אוקטובר פרסם המשרד מסלול סיוע להקמת מתקני קצה לטיפול בחומר אורגני רקבובי (מתקני קומפוסטציה ומתקנים לעיכול אנאירובי) ויסייע להקמה ושדרוג תחנות מיון במטרה להתאימן לטיפול בפסולת מופרדת במקור, בהיקף כולל של כ-300 מליון ש"ח. סך תמיכת המשרד בקידום ההפרדה במקור בחודשים הקרובים תסתכם בחצי מיליארד שקלים.

שלב זה הנו מרכיב מרכזי בתכנית הכוללת של השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, לקידום מהפכת המיחזור בישראל, הכוללת בנוסף את קידום 'חוק האריזות' אשר מטיל אחריות לטיפול בפסולת האריזות על היצרנים והיבואנים, העלאת ההיטל על הטמנת פסולת ובפעילות הסברה נרחבת לציבור שתעודד אותו לקחת חלק פעיל במחזור הפסולת.

פוטנציאל התועלות הכלכליות בהפיכת הפסולת ממטרד למשאב: שווי ניצול של חומרי גלם - 380 מליון ש"ח; הפחתת גזי חממה - 6 מליון טון פחמן; הפקת חשמל מביוגז - 875 מליון קוט"ש; מספר משרות חדשות בשוק - 5-10 אלפים; תרומה לתמ"ג - 0.5-1 מיליארד ש"ח.


פי.סי.חץ