תקנות למניעת רעש נכנסו לתוקף

תקנות למניעת רעש נכנסו לתוקף

מטרתן לצמצם את מפגעי הרעש באזורי מגורים ולשפר את איכות חייהם של התושבים. הפרת התקנות היא עברה פלילית

האם מדינת ישראל תהפוך למקום שקט יותר בעקבות כניסתן לתוקף של התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון), התשע"א-2011 ביום רביעי, 27 באפריל 2011? לא בטוח, אבל למרות זאת יש לקוות שהן יחוללו שינוי כלשהו.                                                                                                             
התקנות, שפורסמו ברשומות בחודש ינואר 2011, מתקנות את
התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, ומטרתן לצמצם את מפגעי הרעש באזורי מגורים ולשפר את איכות חייהם של התושבים. הפרת התקנות היא עברה פלילית.                                                   
עיקרי התיקון:

א. הגבלת השעות המותרות לביצוע עבודות תיקונים, שיפוצים ובנייה בבנייני מגורים -  איסור על ביצוע עבודות אלה בין השעות 20:00 בלילה ל- 7:00 בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום מנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה.

ב. הגבלת השעות המותרות לשימוש במכונות ובציוד הנדסי לצורך עבודות חפירה, בנייה או הריסה באזורי מגורים - איסור על שימוש בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר בימי חול, ובין השעה 17:00 בערב יום מנוחה לשעה 7:00 למחרת יום המנוחה.

ג. איסור על שימוש בחזיזים ונפצים באזורי מגורים והגבלת השימוש בזיקוקין דינור - הפעלת זיקוקין מותרת רק במרחק העולה על אלף מטר מאזור מגורים, בין השעות 7:00 בבוקר ל- 22:00 בלילה, או במועדים מיוחדים (ליל יום העצמאות, ליל פורים, ליל יום ירושלים).

ד. הגבלת השימוש בציוד גינון - איסור להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 בערב ל- 7:00 בבוקר בימי חול, בין השעה 17:00 בערב יום מנוחה לשעה 9:00 למחרת, ובין השעות 14:00 ל- 16:00 בימי מנוחה.

ה. איסור על שימוש במפוחי עלים הגורמים לרעש באזורי מגורים - מכיוון שלא קיים כיום מפוח עלים שאינו גורם לרעש, חל איסור מוחלט על הפעלת מפוחי עלים באזורי מגורים.

ו. איסור על התקנת מערכות אזעקה קוליות בכלי רכב - עד ל-27 ביולי 2017 (שש שנים מכניסת סעיף זה לתוקף) יש להסיר או לנטרל את מערכות האזעקה הקוליות. 


פי.סי.חץ