זיהום האוויר ממפעלי התעשייה במפרץ חיפה פחת ב-30%

זיהום האוויר ממפעלי התעשייה במפרץ חיפה פחת ב-30%

בשנת 2009 פלטו המפעלים שהוסדרו בתוכנית הפעולה כ-3,400 טון של חומרים אורגניים נדיפים בשנה

דו''ח מסכם על פעילות מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה לשנת 2010, קובע כי נרשמה הפחתת זיהום אוויר של חומרים אורגניים נדיפים, צמצום הסיכון לאוכלוסייה ממפעלים עם חומרים מסוכנים, הגברת אכיפה נגד מפגעים, הסמכת עשרות מוסדות חינוך כירוקים, ליווי ופיקוח סביבתי של פרויקט מנהרות הכרמל עד לפתיחתן, הטמעת עקרונות לבניה ירוקה בתוכניות רבות ועוד. 

אזור מפרץ חיפה נחשב לאחד ממוקדי זיהום האוויר בישראל, בשל ריכוז גדול של מפעלי תעשייה הגורמים לזיהום אוויר, הנמל והמתחם הפטרוכימי המשמשים כמרכז לכניסה ופיזור של כימיקלים ודלקים, קירבה פיזית מיידית לריכוזי אוכלוסייה ונתוני טופוגרפיה ואקלים המקשים על פיזור מזהמי אוויר. בשנת 2008 החליט המשרד להגנת הסביבה- מחוז חיפה, על ביצוע תוכנית פעולה להפחתת פליטות לאוויר מהתעשייה במפרץ חיפה, בדגש על פליטות של חומרים אורגניים נדיפים.
מהנתונים עולה, כי בשנת 2009 פלטו המפעלים שהוסדרו בתוכנית הפעולה כ-3,400 טון של חומרים אורגניים נדיפים בשנה, בסוף שנת 2010 פלטו המפעלים כ- 2,400 טון ובשנת 2013, עם תום הפעולות, צפוי סך הפליטות של חומרים אילו לרדת לכ-850 טון לשנה בלבד.
במסגרת התוכנית נדרשו המפעלים להליך הסדרה ונקיטת פעולות למניעה ובקרה של זיהום אוויר, הדומה להליך שנדרש מכוח חוק אוויר נקי במפעלים הטעונים היתר פליטה לאוויר.
על פי הערכות המשרד יישום התוכנית במלואה תביא לירידה של 75% בפליטות החומרים המזהמים האורגניים עד שנת 2013. 


פי.סי.חץ