נשלל היתר הרעלים של חיפה כימיקלים

נשלל היתר הרעלים של חיפה כימיקלים

החברה הפרה את התנאים בכל הקשור לאחסון הרעלים, מניעת פליטת רעלים לסביבה וטיפול בפסולת חומרים מסוכנים

המשרד להגנת הסביבה שלל מחברת חיפה כימיקלים את היתר הרעלים והוציא לה צו פינוי רעלים על פי חוק החומרים המסוכנים. השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן אמר, כי שלילת ההיתר נקבעה לאחר שהחברה הפרה את תנאי היתר הרעלים והוראות החוק בכל הקשור לאחסון הרעלים, מניעת פליטת רעלים לסביבה וטיפול בפסולת חומרים מסוכנים. 
המשרד להגנת הסביבה לא יאפשר למפעל לשוב לפעילות עד לקבלת חוות דעת מחברה חיצונית, שתקבע כי כל הליקויים הבטיחותיים במפעל תוקנו ואין סכנה בחזרה לפעילות של המפעל. השר ארדן: "יש לנו אחריות לוודא כי לא נפגעת רמת התחזוקה במפעל ולא נוצרים ליקויי בטיחות שיפגעו בסביבה, בעובדי המפעל ובתושבי האזור". 
בעקבות השבתת המפעל הנמשכת למעלה מ-70 יום, במהלכה הופסקו פעולות הייצור במפעל וכן עבודות התחזוקה של רוב המתקנים, ערכו נציגי מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה סיורי פיקוח בשטח המפעל לבדיקת חשש לליקויי תחזוקה. בסיורים נמצא כי התחזוקה במפעל לקויה באופן המעלה חשש לקיום סיכון לסביבה ולציבור. 
בעקבות הממצאים, ערך מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ, שימוע לחברת חיפה כימיקלים בע"מ. לאחר שמנהל המחוז נוכח כי המשך העיסוק בחומרים מסוכנים במפעל חיפה כימיקלים במצב הקיים, עלול ליצור סיכון לציבור ולסביבה, הוחלט על שלילת היתר הרעלים והמפעל נדרש בצו לפנות את הרעלים ואת פסולת החומרים המסוכנים מהמפעל תוך 14 יום.
הרעלים שהמפעל נדרש לפנותם הם אמוניה, חומצה חנקתית, חומצה זרחתית, ממיסים אורגניים, בכמות כוללת של 1,000 טון. בנוסף, נדרש המפעל על ידי המשרד להגנת הסביבה לבצע ניתוח סיכונים והערכת כשלים אפשריים על ידי חברה חיצונית. לאחר קבלת תוצאות הסקרים, יגדיר המשרד להגנת הסביבה את הפעולות שעל המפעל לבצע, לקראת חזרת המפעל לפעילות וחידוש אפשרי של היתר הרעלים. 
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר, כי אי קיום הצו מהווה עבירה על חוק החומרים המסוכנים, שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר שלוש שנים או קנס של 678 אלף שקל, ובמקרה של תאגיד, קנס של 1.3 מיליון שקל. 


פי.סי.חץ