דורון אברהמי מונה למנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא בתמ

דורון אברהמי מונה למנהל מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא בתמ"ת

מהנדס תעשייה וניהול, שירת כנספח המסחרי של התמ"ת בטורקיה משנת 2007 ועד לאחרונה

וועדת המינויים בנציבות שירות המדינה בחרה בדורון אברהמי לתפקיד מנהל מינהל הסביבה ופיתוח בר קיימא במשרד תמ"ת. 
אברהמי יהיה אחראי על הטיפול  בתחומי סביבה ופיתוח בר קיימא, תאום וקישור עם הסקטור העסקי, משרדי הממשלה הרלבנטיים לרבות הגנת הסביבה והתשתיות, ועל המעקב והבקרה אחר ההתפתחויות בתחום החקיקה הסביבתית. המינהל אחראי על פיתוח כלי סיוע בנושאי התייעלות אנרגטית, בניה ירוקה, תעשיית סביבה, מיחזור ותעשיות שפעילותם משפיעה על הסביבה כגון תעשיות המשתמשות בכימיקלים או תעשיות שפעילותם כרוכה בשימוש באנרגיה ועוד, וכן אחראי לקביעת מדיניות המשרד בתחומי פיתוח בר קיימא ותעשיית הקלינטק, ובתחומי התעשיות להן השפעה סביבתית מקומית או גלובלית כמו התחממות כדור הארץ או השפעה על שכבת האוזון.
אברהמי הוא מהנדס תעשייה וניהול, שירת כנספח המסחרי של התמ"ת בטורקיה משנת 2007 ועד לאחרונה, לפני כן כהן כסגן מנהל המינהל לסחר חוץ.


פי.סי.חץ