אושרה תוכנית המתאר הארצית לטיפול בפסולת ולמיחזור

אושרה תוכנית המתאר הארצית לטיפול בפסולת ולמיחזור

התוכנית החדשה נועדה לתת עדיפות לטיפול בפסולת על פני הטמנתה

ועדת השרים לפנים ושירותים אישרה את תוכנית המתאר הארצית של המשרד להגנת הסביבה המעניקה עדיפות לטיפול בפסולת ולמיחזור כמשאב על פני הטמנתה באדמה.
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "הסרנו היום חסם בירוקרטי משמעותי בדרך ליישום מהפכת המיחזור והפיכת הפסולת למשאב, במקום להמשיך ולהשליך כסף לאדמה ולפגוע בציבור ובסביבה. התמ"א החדשה תעודד את המשק לעשות שימוש בפסולת ובחומרי הגלם המרכיבים אותה. זהו רווח של כולם - רווח כלכלי, סביבתי ובריאותי.
תוכנית המתאר הארצית לפסולת מוצקה (תמ"א 16 תיקון 4) מחליפה את תמ"א 16 משנת 1989. התוכנית החדשה נועדה לתת עדיפות לטיפול בפסולת על פני הטמנתה.
בתכנית המתאר העדכנית מספר כלים חשובים:
קיצור הליכי התכנון הנדרשים לקידום היתרים למתקני טיפול בפסולת באזורי תעשיה - על פי התוכנית החדשה, מעתה יידרש רק היתר בניה בסמכות ועדה מקומית ולא יהיה צורך בשינוי תוכנית. המהלך יכול להתבצע לאחר בחינה סביבתית הבודקת שלא צפויות השפעות חריגות של מתקן הטיפול ולאחר יידוע הציבור.
חובת שיקום אתרי הטמנה קיימים - בנוסף לכתיבת הנחיות לשיקום אתרים שיקודמו במסגרת תוכנית זו, חלה חובה על הכנת תוכניות שיקום לאתרי הטמנה הפועלים כיום, כך שיתאפשר בעתיד שימוש חלופי בקרקע זו.
הקמת ועדות משנה לפסולת בוועדות המחוזיות - ועדה זו תאפשר מעקב שוטף על נושא הפסולת ברמה המחוזית ותבטיח שהפתרונות אינן "בעיה" של המשרד להגנת הסביבה בלבד אלא אחת מחובות מוסדות התכנון.
חובת הצגת פתרון לטיפול בפסולת בתוכניות מקומיות ובתוכניות להרחבה ניכרת.
המשרד להגנת הסביבה רואה בתמ"א החדשה כלי חשוב להובלת מהפכת הפסולת. אישורה מסיר חסמים קיימים המעכבים הקמת אתרי טיפול בפסולת ומחייב קביעת פתרונות טיפול בפסולת בכל תוכנית. התוכנית החדשה מהווה נדבך משמעותי נוסף במהפכת הפסולת אותה מוביל המשרד להגנת הסביבה, ששואפת לאפס אחוזי הטמנת פסולת ומצטרפת לשורת צעדים שקידם המשרד, בהם:
1.אישור חוק האריזות המטיל אחריות על יצרני האריזות למחזרן.
2.העלאת גובה היטל ההטמנה.
3.מתן תמיכות כספיות לרשויות כדי לממן את המעבר להפרדה במקור לשני זרמים.
4. מימון הקמת תשתיות מיחזור ומתקני קצה.
5.הקצאת מאות מיליוני שקלים לרשויות מקומיות ויזמים פרטיים לתמיכה בהקמת מפעלי מיחזור והפקת אנרגיה ועוד.


פי.סי.חץ