הסתיים בהצלחה מבצע פינוי אמוניה במפעל עוף העמק

הסתיים בהצלחה מבצע פינוי אמוניה במפעל עוף העמק

במהלך השנים התקרבו בתי המגורים לגדר המפעל עד למרחק של כ- 30 מטר

המשרד להגנת הסביבה השלים לאחרונה בהצלחה מבצע פינוי אמוניה ממפעל עוף העמק. הפינוי בוצע לאחר שהמשרד להגנת הסביבה קבע, כי בעקבות סגירת המפעל, רמת התחזוקה בו אינה עומדת בדרישות המשרד, והמשך החזקת אמוניה בשטח המפעל עלולה לסכן את שלום הציבור ואת הסביבה. יש לציין, כי במהלך השנים התקרבו בתי המגורים לגדר המפעל עד למרחק של כ- 30 מטר. 
כונני המשרד להגנת הסביבה וצוותי כיבוי ופיקוד העורף פיקחו על צוות מיומן ממפעל "דשנים" שהקפיד על כל כללי הבטיחות במבצע פינוי החומרים מן המפעל, במהלכו פונו 2 מערכות שהכילו כ- 5.5 טון אמוניה אל-מימית. 
בעקבות סגירתו של מפעל עוף העמק בערב ראש השנה וחוסר התחזוקה בו, התרחשו שם שתי דליפות אמוניה שלא דווחו למוקד הסביבה בזמן אמת, ודבר התרחשותן דווח למשרד בדיעבד. בחודש שעבר נשלחה למנכ"ל המפעל התראה שבמסגרתה הוא נדרש לפנות את האמוניה שברשותו ובעקבות זאת פונתה האמוניה מהמפעל. 


פי.סי.חץ